Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 4(82) | 24-31

Article title

An Analysis of the Accuracy of the UK Commercial Property Forecasts

Authors

Content

Title variants

PL
Trafność prognoz dotyczących brytyjskiego rynku nieruchomości komercyjnych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This paper considers the accuracy of the UK commercial property forecasts over the period 2000-2011. Using the Investment Property Forum (IPF) consensus data, we observe that forecasters tend to display conservatism and avoid ‘big numbers’ in their forecasts. We find that forecasters tend to overestimate capital growth and the total rates of return during periods when the market is performing poorly and vice-versa during strong market conditions. A marked difference in the relative accuracy of capital and total returns versus rental figures is also evident in the analysis, with accuracy enhanced in case of rental forecasts. This would imply that forecasters have greater difficulty in forecasting capital and therefore total returns. In addition, as it would be expected, accuracy is dependent on market conditions. Overall differences in forecast values for the capital growth and total returns have increased over the last 4 years.
PL
Artykuł poświęcony jest trafności prognoz dotyczących rynku nieruchomości komercyjnych w Wielkiej Brytanii w latach 2000 – 2011. wykorzystując dane statystyczne Investment Property Forum, zaobserwowano iż prognozy mają tendencje do konserwatyzmu i unikania ‘dużych liczb’. Badania wskazują, iż prognozy mają tendencję do przeceniania wzrostu wartości kapitału i stóp zwrotu w okresach słabej koniunktury rynkowej i na odwrót w czasie ożywienia na rynku. Zauważalna różnica w relatywnej trafności prognoz dotyczących zysków kapitałowych i całkowitych stóp zwrotu w przeciwieństwie do liczb/danych dotyczących najmu jest widoczna w analizie, przy czym trafność jest znacznie większa w przypadku prognoz dotyczących najmu. Wyniki analiz sugerowałyby, iż analitykom przygotowującym prognozy znacznie trudniej przewidywać zyski kapitałowe a co za tym idzie, całkowite stopy zwrotu. Ponadto, jak należałoby oczekiwać, trafność prognoz jest mocno uzależniona od warunków rynkowych. Podsumowując, różnice w prognozowanych wielkościach wzrostu wartości kapitału oraz całkowitych stóp zwrotu, wzrosły w okresie ostatnich 4 lat.

Year

Issue

Pages

24-31

Physical description

Dates

published
2012-12-30

Contributors

  • University of Reading, Real Estate & Planning Henley Business School

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01f4ca6d-1176-4aa1-bf33-ae73fc037846
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.