PL EN


2014 | 21 | 2 | 66-73
Article title

Przestrzenne zróżnicowanie kulturalnych wyznaczników poziomu życia w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Spatial diversity of cultural determinants of standard of living in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie kulturalnych wyznaczników poziomu życia w Polsce w 2011 roku. Do oceny syntetycznego zróżnicowania zaspokojenia potrzeb kulturalnych wykorzystano metodę wzorcową Hellwiga. Następnie pogrupowano regiony do czterech klas, uwzględniając wartość syntetyczną obliczonego wskaźnika. Zmienne diagnostyczne wykorzystane w zestawieniach informowały o zainteresowaniu społeczeństwa kulturą oraz dostępności instytucji kulturalnych w regionie. Badanie pokazało najlepszą sytuację w tym względzie w województwach małopolskim i dolnośląskim, które zdecydowanie wyróżniały się na tle pozostałych. Po analizie literatury przedmiotu podkreślić należy bardzo dobre badanie rynku w tych regionach, które pozwala skutecznie dopasować ofertę kulturalną dla potrzeb zgłaszanych przez odbiorców. Relatywnie najmniej korzystna sytuacja w tym względzie cechuje województwa Polski Wschodniej (bez podlaskiego). Na uwagę zasługuje ponadto niska pozycja województwa pomorskiego.
EN
This paper presents the spatial diveristy of cultural determinants of standard of living in Poland in 2011. To evaluate the synthetic diversity of culutral needs the Hellwig’s method were used. The regions are grouped into four classes, ta king into account the value of the synthetic index calculated. Diagnostic variables used in statements reported by a public interest in culture and the availability of cultural institutions in region. The study showed the best situation in this area in małopolskie and dolnośląskie voivodships, which definately stands out from the others. The least favorable situation in this respect have polish eastern voivodships (without podlaskie), such as podkarpackie, swietokrzyskie and lubelskie. Noteworthy is salso low position of pomorskie voivodship.
Year
Volume
21
Issue
2
Pages
66-73
Physical description
Dates
published
2014-02-20
Contributors
author
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01fac03c-1802-4476-b565-f4c6aca0d87e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.