Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 514 | 404-415

Article title

Koszty finansowania dłużnego w świetle nowych rozwiązań podatkowych

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano problem limitowania kosztów finansowania dłużnego. Dotychczas ograniczenia dotyczące zaliczania odsetek do kosztów podatkowych odnosiły się tylko do pożyczek wewnątrzkorporacyjnych. 1 stycznia 2018 r. wprowadzone zostały nowe zasady: podstawę opodatkowania pomniejszają koszty finansowania długiem, nieprzekraczające 3 mln zł, powiększone o 30% EBITDA. W nowych rozwiązaniach podatkowych wprowadzono kategorie rynkowej zdolności kredytowej, która oceniana będzie przez organy podatkowe. Pominięto grupy kapitałowe, w których spółki wewnętrzne mają wyższą zdolność kredytową niż pojedyncze podmioty gospodarcze. Problemy dotyczące rynkowej oceny zdolności kredytowej będą miały również małe podmioty i spółki rozpoczynające działalność gospodarczą. Często nie mają one zdolności kredytowej, gdyż nie posiadają majątku do zabezpieczenia długów. Obce źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce są droższe niż w krajach wysoko rozwiniętych. Może to ograniczać rozwój przedsiębiorstw i pogarszać ich konkurencyjność.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01fb8278-6e02-464f-bb40-2f972b136b78
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.