PL EN


2010 | 52 | 85-114
Article title

Zwyczaje dworskie w wybranych miniaturach "Bardzo bogatych godzinek księcia de Berry

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zwyczajów dworskich, odzwierciedlonych na miniaturach styczniowej i kwietniowej w Bardzo bogatych godzinkach księcia de Berry. Zagadnienia te omówiono, sięgając do szerokiego kontekstu historycznego. Ważnym celem podjętych badań było ponadto zidentyfikowanie postaci znajdujących się na iluminacjach. Zwyczaje dworskie, na których skupiono uwagę, to uczta i zaręczyny w okresie późnego średniowiecza na terenie Francji. Zaprezentowane rozrywki i elementy obyczajów dworskich znajdują odzwierciedlenie na miniaturach Bardzo bogatych godzinek.
Year
Volume
52
Pages
85-114
Physical description
Contributors
author
References
 • Autrand F., Jean de Berry: l'art et le pouvoir, Paryż: Fayard, 2000.
 • Baszkiewicz J., Historia Francji, wyd. 5 popr. i uzup., Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2004.
 • Borkowska U., Chrześcijańskie modlitewniki w średniowieczu, „Kwartalnik Historyczny” 1985, R. 92, nr 3, s. 646-651.
 • Borkowska U., Królewskie Modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI wieku), Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1999.
 • Bracia Limburg, „Wielcy malarze. Ich życie, inspiracje i dzieło” 2005, nr 147, s. 3.
 • Cazelles R., The Très Riches Heures of Jean, Duke of Berry: commentary to the facsimile edition of manuscript 65 from the collection of the Musee Conde, Chantilly, Nowy Jork: Harry N. Abrams; Lucerne: Faksimile-Verlag, 1984.
 • Defourneaux M., Życie codzienne w czasach Joanny d'Arc, Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1963.
 • Duby G., Rycerz, kobieta i ksiądz. Małżeństwo w feudalnej Francji, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
 • Encyklopedia wiedzy o książce, kom. red. Aleksander Birkenmajer [et al.]., Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971.
 • Gutkowska-Rychlewska M., Historia ubiorów, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1968.
 • Hall A., Francja i wielcy Francuzi, Warszawa: Wydawnictwo Iskry, 2007.
 • Harthan J., Book of Hours, Londyn: Thames & Hudson, 1977.
 • Historia sztuki od starożytności do postmodernizmu, pod red. Claude'a Frontisiego, Warszawa: "Świat Książki", 2006.
 • Historia życia prywatnego. T. 2, Od Europy feudalnej do renesansu, pod red. G. Dubyego, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1998.
 • Hobhouse R., Historia ogrodów, Warszawa: "Arkady", 2005.
 • Kopeć J., Godzinki, [w:] Encyklopedia katolicka, T. 5, red. L. Bieńkowsk et al., Lublin: KUL, 1989.
 • Kusiak F., Rycerze średniowiecznej Europy łacińskiej, Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 2002.
 • Lajta E., Malarstwo francuskie od gotyku do renesansu, wyd. 2., Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe; Budapeszt: Corvina, 1979.
 • Leksykon malarstwa od A do Z, [tł. Małgorzata Czarzasty, Andrzej Gałęzowski; red. nauk. i nowe teksty Piotr Szubert, Przemysław Trzeciak], wyd. 5, Warszawa: Muza; Bellona, 2006, s. 134.
 • Longnon J., Cazells R., The Très Riches Heures of Jean, Duke of Berry. Musée Condé, Chantilly, Nowy Jork: George Braziller, [1969].
 • Maciejewski T., Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa: Wydaw. C. H. Beck, 2000.
 • Malaguzzi S., Wokół stołu, Warszawa: "Arkady", 2009.
 • Mason A., Historia sztuki zachodniej: od czasów prehistorycznych do XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2009.
 • Mokrecova I., Romanowa V., Francuzskaâ knižnaâ miniatûra XIII veka v sovetskih sobraniâh 1270-1300, Moskwa 1983.
 • Morawski P., Mit o trojańskim pochodzeniu Franków w historiografii średniowiecznej Francji, „Przegląd Humanistyczny” 2007, R. 57, nr 5 (404), s. 55-70.
 • Parandowski J., Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian, London: Puls, 1998.
 • Pernoud R., Kobieta w czasach katedr, Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1990.
 • Piskozub A., Rzeki w dziejach cywilizacji, Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2001.
 • Pomian K., Przeszłość jako przedmiot wiary. Historia i filozofia w myśli średniowiecza, Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1968.
 • Secomska K., Godzinki księcia de Berry, Warszawa: Arkady; Paryż: Fernand Hazan, 1979.
 • Secomska K., Mistrzowie i książęta: malarstwo francuskie w X V i XVI wieku, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1989.
 • Szyller E., Historia ubiorów, Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, 1960.
 • Verdon J., Przyjemności średniowiecza, Warszawa: "Volumen", 1998.
 • Walther I.F., Wolf N., Codices illustres: the world's most famous illuminated manuscripts, 400 to 1600, Köln; London; Los Angeles: Taschen, 2005.
 • Woźny J., Ogrody średniowiecza, „Gazeta Rycerska” 2003, R. 2, nr 3, s. 38-42.
 • Żygulski Z., Życie na zamku średniowiecznym, wyd. 2, [Łódź]: Poligrafika, 1948.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01fbed15-38bb-4cf2-a32c-da13fb6eb3f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.