Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 29 | 176-200

Article title

Między ołtarzem a gabinetem partyjnym. Kościół rzymskokatolicki w sowieckim Lwowie w latach 1953–1959 w świetle raportów pełnomocnika Rady ds. Kultów Religijnych w obwodzie lwowskim

Content

Title variants

EN
“Between the altar and the party cabinet”. The Roman Catholic Church in Soviet Lviv in 1953–1959 in the light of the reports of the Religious Cult Plenipotentiary in the Lviv district

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents an outline of the history of the Roman Catholic Church in Lviv in 1953-1959. It discusses the history of individual parishes in that city, as well as all attempts at influencing and exposing those religious communities made by the Soviet authorities, for religious activity was especially interesting to Soviet notables. The text also presents the Church’s situation in the light of Soviet legislation. At the time, the term “Catholic” in former Eastern regions of the Polish Republic almost always referred to a person of Polish nationality. Thus, the article can be considered as a presentation of the life of Poles who remained in Lviv until the “second repatriation”. It was the last moment when that community was relatively numerous. As a large proportion of the believers left in the second half of the 1950s, the Polish element became considerably weaker. It obviously led to a change in the Roman Catholic Church’s situation. Nevertheless, a slow suppression of religious activity began much earlier. It grew stronger during the period delimited in the text. The sources on which the article is based include the documents of Soviet provenance (mostly secret internal documents of the local Religious Cult Plenipotentiary). A large portion of them appear in a scholarly publication for the first time.

Year

Issue

29

Pages

176-200

Physical description

oryginalny artykuł naukowy

Contributors

  • Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego

References

  • ---
  • Buczek M., Litwiniuk L., Statkewycz N., Księga pamięci. Służył Bogu i ludziom. Biskup Rafał Władysław Kierniki OFM Conv, Lwów 2011.
  • Dzwonkowski R., Religia i kościół katolicki w ZSRS oraz w krajach i na ziemiach okupowanych 1917-1991. Kronika, Lublin 2010.
  • Eberhardt P., Polska ludność kresowa. Rodowód, liczebność, rozmieszczenie, Warszawa 1998.
  • Fastnacht-Stupnicka A., Zostali we Lwowie, Wrocław 2010.
  • Gogola Z., Biskup Rafał Kiernicki OFMConv w służbie Kościoła na Ukrainie [w:] Kościół karolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990), pod red. M. Krzysztofińskiego i ks. J. Wołczańskiego, Rzeszów-Stalowa Wola-Lwów 2015.
  • Wołczański J., „Aktywny polski nacjonalista”. Sowieckie represje wobec k. Ignacego Chwiruta na Ukrainie Sowieckiej po II wojnie światowej [w:] Kościół na drogach historii. Księga jubilszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Doktorowi Tadeuszowi Śliwie, red. ks. J. Wołczański, Lwów-Kraków 1999, s.363-378.
  • Wołczański J., Aresztowanie i proces ks. Hieronima Kwiatkowskiego we Lwowie po II wojnie światowej [w:] Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917-1991, red. ks. J. Wołczański, Kraków 2010, s.471-495.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01fd0b2d-2fca-4c67-a1e0-9daa56ea3bcf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.