PL EN


2014 | 2 | 96-98
Article title

Nadwrażliwość na leki – istotny problem w codziennej praktyce lekarskiej

Content
Title variants
EN
Hypersensitivity to medication – a vital problem in everyday medical practice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Objawy uboczne mogą wystąpić po zastosowaniu niemal wszystkich znanych leków. Cel pracy. Ocena częstości reakcji nadwrażliwości na środki farmaceutyczne w wywiadzie w grupie pacjentów leczonych ambulatoryjnie oraz identyfikacja substancji najczęściej je powodujących. Materiał i metody. Przeanalizowano dokumentację leczenia ambulatoryjnego pacjentów pod względem reakcji nadwrażliwości na leki. Badaniem objęto 1058 pacjentów (623 K, 435 M, średnia wieku 37,8 lat ± 10,7). Wyniki. Dodatni wywiad nadwrażliwości na leki stwierdzono u 11,1% badanej populacji (n = 117), co w 29% dotyczyło penicyliny, w 17,1% – amoksycyliny/ampicyliny, 12% – metamizolu, 10,3% – kotrimoksazolu, 9,4% – tramadolu, 9,4% – doksycykliny,6,8% – salicylanów oraz w 6% – innych NL PZ. Wnioski. Osoby z dodatnim wywiadem w tym kierunku najczęściej zgłaszały nadwrażliwość na penicylinę, aminopenicyliny oraz NL PZ. Dodatni wywiad w kierunku działań niepożądanych leków stwierdzano częściej u kobiet.
References
  • Bieńkiewicz B, Makowska JS, Kowalski M. Nadwrażliwość na leki. W: Szczeklik A, red. Choroby wewnętrzne. Kraków: Medycyna Praktyczna; 2011: 1897–1903.
  • Zawodniak A, Kuna P. Diagnostyka nadwrażliwości na leki. Terapia 2010; 4(1): 32–36.
  • Jenerowicz D, Czarnecka-Operacz M, Silny W. Skórne objawy nadwrażliwości na leki. Poznań: Termedia; 2009.
  • Krasowska D, Michalska-Jakubus M, Prystupa A, i wsp. Zespół Lyella – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Fam Med Prim Care Rev 2007; 9(1): 147–153
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01fd6d52-c4a3-48b6-bc50-ef7ee214cb32
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.