Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | 1 | 10-14

Article title

Problemy opiekuńcze oraz możliwe metody leczenia zachowawczego u osób z chorobą Alzheimera

Authors

Content

Title variants

EN
Nursing problems and possible methods of conservative treatment in patients with Alzheimer’s disease

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Choroba Alzheimera jest najczęstszą postacią otępienia, która występuje u ludzi powyżej 60 roku życia. Dotyczy pacjentów na całym świecie i znacznie częściej chorują na nią kobiety. Podczas sprawowania opieki nad osobami chorymi powstaje wiele problemów, do których zaliczyć należy: podawanie posiłków, utrzymanie higieny osobistej, wypoczynek, pielęgnacja odleżyn, samoopieka, zachowania agresywne pacjenta. Postępujące zaburzenie komunikacji wraz z rozwojem choroby jest przyczyną błędów w długoterminowej opiece pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego. Niewątpliwie przejawem choroby utrudniającym pielęgnację i usprawnianie pacjentów są stany lękowe. Powyższe zaburzenia, a także znaczne ograniczenie funkcji poznawczych wpływają negatywnie zarówno na pacjenta, jak i na jego opiekunów. Przeciwdziałanie im ma na celu poprawę jakości życia pacjentów, opiekunów oraz usprawnienie rehabilitacji stosowanej na poszczególnych etapach otępienia. Przykładowe metody leczenia zachowawczego mają na celu trening niezaburzonych funkcji poznawczych oraz zapobieganie długotrwałym skutkom unieruchomienia. Sprawowanie wydajnej opieki nad pacjentami z chorobą Alzheimera jest uzależnione od jej poziomu i jakości, a także od współpracy personelu medycznego w ujęcie holistycznym. Pełnoprawni opiekunowie zazwyczaj zmagają się z problemami na tle zdrowotnym (depresja, zespół wypalenia zawodowego), fnansowym (brak środków na utrzymanie chorego i własne), dlatego niezbędne jest zaoferowanie im różnorodnych metod wsparcia. Wskazanie docelowych punktów opieki długoterminowej na terenie Polski również należy uznać za niezbędne.
EN
Alzheimer’s disease is the most frequently occurring dementia which afects people over 60. it is present worldwide and afects females more often than males. During nursing over the afected a lot of diferent problems arise including feeding, hygiene, relaxation, treating sores, self care and aggressive behaviors. The main reason for the problems is the progressive communication difculties and the progression of the disease itself. The symptom of the disease which makes nursing more troublesome is also the anxiety of the patients. The disorders mentioned above and additionally limited cognitive functioning have a negative infuence both on the patients themselves and the caretakers. Dealing with the problems ought to be aimed at the improvement of patients’ life quality and the rehabilitation used at diferent stages of dementia. Some examples of conservative treatment include training of unafected cognitive functions and preventing the efects of longer immobilization. Effcient nursing over the Alzheimer patients depends on its level and quality, as well as the cooperation of the whole health care team under the principles of a holistic approach. Legal guardians usually face health problems such as depression and professional burnout syndrome as well as financial problems as shortage of money for a living. Therefore, it is indispensible to ensure various supporting matters. it might also appear inevitable to suggest long drawn nursing homes for such patients in Poland.

Journal

Year

Issue

1

Pages

10-14

Physical description

Dates

accepted
2013-03-24

Contributors

 • Student PMWSZ w Opolu Kierunek: Pielęgniarstwo, Fizjoterapia

References

 • 1. Prusiński A. Neurologia praktyczna. wyd.3. Warszawa: PZWL; 2007.
 • 2. Dobryszycka W, Leszek J. Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne neurozwyrodnienia w chorobie Alzheimera, otępieniu, starzeniu. Wrocław: Wydawnictwo Continuo; 2007.
 • 3. Cameron D. A. Psychiatria. Wrocław: Wydawnictwo Elsiever Urban & Partner; 2009.
 • 4. Rosenthal T, Naughton B, Williams M. Geriatria. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2009.
 • 5. Kurpas D, Miturska H, Kaczmarek M. Podstawy psychiatrii. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.
 • 6. Kerwin R. D. How to prevent a delayed alzheimer’s diagnosis. The Jurnal of Familly Practice 2009; 58(1): 9-15.
 • 7. Opara J, Brol W. Aktualne metody oceny czynności życia codziennego w chorobie alzheimera. Rehabilitacja Medyczna 2011; 15(1): 21- 24.
 • 8. Talarska D, Wieczorowska- Tobis K, Szwałkiewicz E. Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi. Podręcznik dla opiekunów medycznych. Warszawa: PZWL; 2009.
 • 9. Wieczorowska- Tobis K, Kostka T, Borowicz A. Fizjoterapia w Geriatrii. Warszawa: PZWL; 2011.
 • 10. Langa E, Śnieg B. Muzykoterapia pacjentów w podeszłym wieku. Pielęgniarska Opieka nad Osobami Starszymi 2012; luty: 15- 29
 • 11. Galińska E. Początki muzykoterapii jako nowej dyscypliny medycznej. Archiwum Historii i Filozofii Medycyny 1987; 5.
 • 12. Dobson M. Tajemnice i możliwości muzykoterapii, Wspólne Tematy 1999; 7/8.
 • 13. Makara- Studzińska M, Gustaw K, Kryś K. Trudności w komunikacji z pacjentem z chorobą Alzheimera. Psychiatria. Psychologia Kliniczna 2012; 12(1): 18- 25.
 • 14. Szepietowska E.M, Daniluk B. Zaburzenia językowe w demencji w ujęciu neuropsychologii klinicznej. Audiofonologia 2000 ; 16: 117- 134.
 • 15. Domagała a. Choroby Alzheimera- komunikacja z chorym. Wrocław: Wydawnictwo Continuo; 2008.
 • 16. Motyka M. Komunikacja terapeutyczna w opiece ogólnomedycznej. Kraków: wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2011.
 • 17. Górska- Kłęk L, Adamczyk K, Sobiech K. Hortiterapia - metodą uzupełniającą w fizjoterapii. Fizjoterapia 2009; 17(4): 71- 77
 • 18. Florkowski a. Fizjoterapia w psychiatrii. warszawa: PZwL; 2012.
 • 19. Kabsch A. Rehabilitacja geriatryczna w długoterminowej opiece domowej. Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych; 2007.
 • 20. Cedro-Niwińska A. Zastosowanie materiałów opatrunkowych w leczeniu ran. Pielęgniarska Opieka nad Osobami Starszymi 2008; 4: 15-51.
 • 21. Ciechaniewicz W. Pielęgniarstwo. Warszawa: PZWL; 2001.
 • 22. Leszek J. Choroby otępienne. Teoria i Praktyka. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.
 • 23. Bujanowska- Fedak M, Steciwko A. Postępowanie z zespołem otępiennym w praktyce lekarza rodzinnego. Terapia 2012; 3(1): 80- 87
 • 24. Mikołajewska E. Współudział pielęgniarki środowiskowej w usprawnianiu i rehabilitacji osób w podeszłym wieku. Pielęgniarska Opieka nad Osobami Starszymi 2012; kwiecień: 47-68.
 • 25. Misiak K, Kopydłowska E. Przygotowanie rodziny do opieki nad osobą starszą cierpiącą na chorobę otępienną. Pielęgniarstwo. Zdrowie Publiczne 2011; 1(1): 65-75.
 • 26. I Opolskie warsztaty promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. Stres - choroba czy codzienność w życiu dziecka. Metody radzenia sobie ze stresem. 2012.
 • 27. Kozielecki J.Koncepcje psychologiczne człowieka. warszawa: wydawnictwo akademickie Żak; 2000.
 • 28. Kimber- Dziwisz L. Opieka długoterminowa- konieczność i wyzwanie dla pielęgniarstwa. Pielęgniarska Opieka nad Osobami Starszymi 200; 1: 3-12.
 • 29. Kachaniuk H. Pielęgniarska opieka na osobami starszymi. Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza; 2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-2021

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02005d55-e777-4ab2-9c55-ec31a04ee6f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.