PL EN


2018 | 72 | 3(322) | 162-167
Article title

Czy czytanie może być protestanckie?

Authors
Title variants
EN
Can Reading be Protestant?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niemożliwe jest pomyślenie współczesnego sposobu prowadzenia lektury bez Lutra i jego tez. Ważnym dla rozwoju literatury okazał się postulat indywidualnej lektury (sola scriptura), który jest kamieniem węgielnym nie tylko całej hermeneutyki, ale i współczesnej poststrukturalnej myśli interpretacyjnej. Zmieniła ona samą praktykę czytania (bezgłośna, wizualna, analityczna, zwyczajna) oraz sposób jej obecności w obiegu kulturowym (np. rezygnacja z kanonu na rzecz lektury oddzielonej). Wraz z luteranizmem pojawia się rozumienie lektury jako „wydarzenia” i doświadczenia egzystencjalnego, co czyni ją aktem dialogicznym.
EN
It is impossible to conceive the contemporary manner of reading without Luther and his theses. The postulate of individual reading (sola scriptura), which proved to be important for the development of literature, is a cornerstone not only for hermeneutics as a whole but also for modern post-structural interpretation-oriented thought. It alters the very praxis of reading (silent, visual, analytical, ordinary) and the manner in which it is present in the cultural circuit (e.g. resignation from the canon for the sake of separated reading). The appearance of Lutheranism was accompanied by a comprehension of reading as an “event” and an existential experience, which renders it a dialogical act.
Keywords
Year
Volume
72
Issue
Pages
162-167
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02068aa4-c64d-4dd2-b8b9-1d679e581b90
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.