Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 22 | 1(50) | 97-114

Article title

Misje miasta jako narzędzie ewangelizacji na peryferiach

Content

Title variants

EN
City Missions as a Tool of Evangelization on the Periphery

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Cała działalność Kościoła powinna być podporządkowana ewangelizacji (EN 14). Współczesny kontekst społeczny i  kulturowy przynagla wspólnotę Kościoła do ciągłego poszukiwania nowych sposobów dotarcia z Ewangelią do współczesnego człowieka. Papież Franciszek podkreśla ukierunkowanie misyjne Kościoła wraz ze wszystkimi jego strukturami (EG 27). W misyjną opcję papieską wpisują się misje miasta jako jedna z najnowszych form misji ludowych. Stosują one rozmaitość metod głoszenia Ewangelii w celu dotarcia do jak najszerszego grona. W sposób szczególny chcą objąć swoim zasięgiem ludzi zamieszkałych na peryferiach wielkich aglomeracji miejskich. Stąd też w programie misyjnym możemy odnaleźć wielość propozycji wydarzeń kulturalno-religijnych.
EN
The whole Church activity should be subordinated to evangelization (EN 14). The contemporary social and cultural context urges Church community to continually seek new ways of reaching the gospel to the modern people. Pope Francis emphasizes the missionary orientation of the Church and all its structures (EG 27). The City Missions are part of  the papal missions and count as  one of  the newest forms of popular missions. They use a variety of methods of preaching the Gospel in order to reach the widest possible audience. In particular, they want to reach people living on the outskirts of large urban agglomerations. Hence, in the missionary program we can find a multitude of proposals for cultural and religious events.

Journal

Year

Volume

22

Issue

Pages

97-114

Physical description

Contributors

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

 • Benedykt XVI, Światłość otwierająca człowiekowi oczy. Homilia Papieża podczas Mszy św. na zakończenie Synodu Biskupów, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/synbp_28102012.html (05.07.2017).
 • Bratysława: Misje Miłosierdzia, http://www.redemptor.pl/bratyslawa-misje-milosierdzia/ (26.04.2017).
 • Congregazione per la Dottrina della Fede, Indicazioni pastorali per l’Anno della Fede, http://www.annusfidei.va/content/novaevangelizatio/it/annus-fidei/indicazioni-pastorali-per-l-anno-della-fede.html (21.01.2016).
 • Dluhý R., Mission of mercy in Slovak capital, http://www.cssr.news/2016/08/mission-of-mercy-in-slovak-capital/ (26.04.2017).
 • Droga miłosierdzia, http://liturgia.wiara.pl/doc/3059989.Droga-Milosierdzia (28.06.2017).
 • Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium.
 • Franciszek, Bulla Misericordiae vultus.
 • Guglia C.C., Il Vangelo agi Ultimi. Le missioni popolari, Roma 1990.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae,.
 • Jan Paweł II, Bulla Apertite portas Redemptori.
 • Kasper W., Nowa ewangelizacja – wyzwanie pastoralne, teologiczne i duchowe, w: Nowa ewangelizacja. Impulsy do ożywienia wiary, red. G. Augustin, Ząbki 2012, s. 19–37.
 • Kasper W., Wort und Sakrament, Mainz 1970.
 • Koch K., Misja czy dymisja Kościoła. Wyzwania nowej ewangelizacji, w: Nowa ewangelizacja. Impulsy do ożywienia wiary, red. G. Augustin, Ząbki 2012, s. 38–85.
 • La carpa misionera, http://www.datamarkets.com.ar/redentoristas/misiones/popular/carpa_todo.htm (05.07.2017).
 • Misie Milosrdenstva 22.máj – 28.máj 2016, pohľad späť, http://redemptoristi.sk/misie-milosrdenstva-22-maj-28-maj-2016-pohlad-spat/ (26.04.2017).
 • Misja Warszawy – w niedzielę rozpoczyna się ewangelizacja stolicy, http://nowaewangelizacja.org/%E2%80%9Emisja-warszawy-w-niedziele-rozpoczyna-sie-ewangelizacja-stolicy/ (05.07.2017).
 • Misje w Lublinie, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 4 (1936), s. 152–153.
 • Missionaries of Mercy a living sign of God’s forgiveness, http://www.cssr.news/2016/02/missionaries-of-mercy-a-living-sign-of-gods-forgiveness/ (04.04.2016).
 • Mularska A., „Misja Warszawy” w parafiach, http://misja-warszawy.pl/parafie (05.07.2017).
 • Navarro A., Parroquia evangelizadora. Sistema integral de la nueva evangelizacion, México 1994.
 • Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Celebracje miłosierdzia, z. 1, Kraków 2015.
 • Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Żyć Rokiem wiary. Program duszpasterski, Częstochowa 2012.
 • Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi.
 • Rey D., Parafio obudź się! Wyzwania nowej ewangelizacji, tłum. K. Czaplicka, Gubin 2014.
 • Seweryniak H., Franciszkowe marzenie o Kościele „w drodze”, „Homo Dei” 2 (2014), s. 58–73.
 • Siwek G., Misje ludowe. Historia – teologia – praktyka, Kraków 2009.
 • Synod Biskupów, XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary, „Lineamenta” 2011.
 • Szewczyk M., Nowa (stara) misja Kościoła, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAP/pk201150-nowaew.html (05.07.2017).
 • Wielkie misje w Lublinie, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 2 (1936), s. 75.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-020dbb7a-60de-4dd4-abb3-d37215799cd1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.