Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(43) | 7-13

Article title

An Integrated Approach to Innovation: the Way of the EU and Poland

Title variants

PL
Zintegrowane podejście do innowacji: rozwiązania Unii Europejskiej i polska płaszczyzna krajowa

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Supporting innovation, particularly technological progress, is considered a substantial element of policies towards sustainable development. It is considered that both research and innovation contribute to employment growth, increase prosperity and quality of life. Given the above assumptions and the role of research in the knowledge-based economy, the European Union has decided to create their own innovative policies and instruments of implementation. The paper defines the areas of convergence between cohesion policy and innovation policy implemented by the EU and Polish policy implemented at national and regional level. In Poland, innovation, competitiveness and eco-efficiency play a significant role in the regional disparities and an integrated approach to innovation can provide benefits for both Poland and the EU.
PL
Istniejący znaczny stopnień konwergencji polityki spójności z innymi politykami Unii Europejskiej oraz subsydiarnie określonym poziomem krajowym, w najbliższym czasie będzie ulegał wyraźnej intensyfikacji. Dodatkowo nacisk na paradygmat rozwojowy Unii Europejskiej będzie coraz bardziej widoczny w tym procesie, zgodnie z zapisami art. 14 TFUE, określającymi spójność jako kluczową wartość UE. Wspieranie innowacji, w szczególności postępu technologicznego jest uznawane za istotny element polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uważa się, że zarówno badania naukowe jak i innowacje przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia, podniesienia poziomu dobrobytu i poprawy jakości życia. Biorąc pod uwagę te założenia i rolę badań naukowych w gospodarce opartej na wiedzy, Unia Europejska postanowiła kreować własną politykę innowacyjną oraz instrumenty jej realizacji. Celem artykułu jest określenie ogólnych właściwości unijnej polityki spójności jako polityki przekrojowej (krzyżowej). W artykule zdefiniowano obszary konwergencji polityki spójności z polityką innowacyjną realizowaną przez Unię Europejską oraz polską polityką realizowaną na szczeblu krajowym i regionalnym.

Contributors

 • University of Information Technology and Management in Rzeszów

References

 • Asheim, B.T., H.L. Smith, and C. Oughton. 2011. “Regional Innovation Systems: Theory, Empirics and Policy.” Regional Studies no. 45 (7):875–891. doi: 10.1080/00343404.2011.596701.
 • Autant-Bernard, C., M. Fadairo, and N. Massard. 2013. “Knowledge Diffusion and Innovation Policies within the European Regions: Challenges Based on Recent Empirical Evidence.” Research Policy no. 42 (1):196–210. doi: 10.1016/j.respol.2012.07.009.
 • Bachtler, J., and C. Wren. 2006. “Evaluation of European Union Cohesion Policy: Research Questions and Policy Challenges.” Regional Studies no. 40 (2):143–153. doi: 10.1080/00343400600600454.
 • Budd, L. 2013. “Europe 2020: a Strategy in Search of a Regional Policy Rationale?” Policy Studies no. 34 (3):274–290. doi: 10.1080/01442872.2013.771056.
 • Caloffi, A., and M. Mariani. 2011. “Shaping Regional Policy Responses: the Design of Innovation Poles.” Policy Studies no. 32 (4):413–428. doi: 10.1080/01442872.2011.571857.
 • Kaufmann, A., and P. Wagner. 2005. “EU Regional Policy and the Stimulation of Innovation: The Role of the European Regional Development Fund in the Objective 1 Region Burgenland.” European Planning Studies no. 13 (4):581–599. doi: 10.1080/096454310500107274.
 • Koschatzky, K., and T. Stahlecker. 2010. “A new Challenge for Regional Policy-Making in Europe? Chances and Risks of the Merger Between Cohesion and Innovation Policy.” European Planning Studies no. 18 (1):7–25. doi: 10.1080/09654310903343492.
 • Lewandowska, A., M. Stopa, and G. Humenny. 2015. “The European Union Structural Funds and Regional Development. The Perspective of Small and Medium Enterprises in Eastern Poland.” European Planning Studies no. 23 (4):785–797.
 • Mendez, C. 2011. “The Lisbonization of EU Cohesion Policy: A Successful Case of Experimentalist Governance?” European Planning Studies no. 19 (3):519–537. doi: 10.1080/09654313.2011.548368.
 • Nill, J., and R. Kemp. 2009. “Evolutionary Approaches for Sustainable Innovation Policies: from Niche to Paradigm?” Research Policy no. 38 (4):668–680. doi: 10.1016/j.respol.2009.01.011.
 • Ramstad, E. 2009. “Expanding Innovation System and Policy — an Organisational Perspective.” Policy Studies no. 30 (5):533–553. doi: 10.1080/01442870903208551.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-020fd4d2-2594-4d8e-a0a8-5b8deddedb77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.