Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 80 | 2 | 153-168

Article title

Organizacje i periodyki popularyzujące idee information literacy

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Organizations and Journals Popularizing the Concept of Information Literacy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Teza/Cel artykułu – Celem artykułu jest prezentacja wybranych organizacji, instytucji i wydawnictw ciągłych, służących popularyzacji idei information literacy. W zestawieniu znalazły się inicjatywy realizowane na arenie międzynarodowej, a także lokalnie. Metody badań – Działalność tych organizacji i wydawnictw omówiona została na podstawie analizy różnych typów dokumentów. Wyniki i wnioski – Po blisko pięćdziesięciu latach od pojawienia się terminu information literacy możemy zaobserwować wyodrębnianie się ze struktur istniejących organizacji takich ich komórek, których działalność poświęcona jest propagowaniu idei information literacy. Powoływane są również nowe instytucje, którym przyświeca ten sam cel. Wzrost zainteresowania problematyką information literacy potwierdzają czasopisma, których zadaniem jest wymiana myśli pomiędzy teoretykami i praktykami z całego świata, prezentacja osiągnięć i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji informacyjnej.
EN
Objective – The author investigates selected international and local organizations, institutions and journals focused on the popularization of information literacy. Research method - The discussion of the organizations and journals in question was based on the analysis of various types of documents. Results and conclusions – Nearly 50 years after the term information literacy was coined one may notice new institutions being established and new substructures arising within the existing organizations, both focused on the promotion of the concept in question. Increasing interest in information literacy is confirmed by journals offering researchers more and more opportunities to share ideas, achievements and experience in this field of studies.

Year

Volume

80

Issue

2

Pages

153-168

Physical description

Contributors

 • Institute of Library and Information Studies, Wrocław University

References

 • ACRL (2011). Institut for Information Literacy [online]. Association of College and Research Libraries; [dostęp: 27.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ala.org/acrl/issues/infolit/professactivity/iil/welcome>.
 • ACRL (2000). Information Literacy Competency Standards for Higher Education [online]. Association of College and Research Libraries; [dostęp: 27.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/standards.pdf>.
 • ACRL; AASL (1998). Information Literacy Standards for Student Learning. Standards and Indicators [online]. Association of College and Research Libraries. American Association of School Librarians; [dostęp: 27.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ala.org/ala//mgrps/divs/aasl/aaslarchive/pubsarchive/informationpower/InformationLiteracyStandards_final.pdf>.
 • Batorowska, Hanna (2009). Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Campbell, Sandy (2004). Defining Information Literacy in the 21st Century [online]. World Library and Information Congres: 70th IFLA General Conference and Coucil; [dostęp: 12.01.2012]. Dostępny w World Wide Web: <http://archive.ifla.org/IV/ifla70/papers/059e-Campbell.pdf>.
 • Catts, Ralph; Lau, Jesus. (2008). Towards information literacy indicators [online]. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; [dostęp: 31.10.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/wp08_InfoLit_en.pdf>.
 • Derfert-Wolf, Lidia (2005). Information literacy – koncepcje i nauczanie umiejętności informacyjnych. "EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy" [online], nr 1 (62); [dostęp: 31.10.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://ebib.oss.wroc.pl/2005/62/derfert.php>.
 • ENSIL (2011). Proklamacja „Biblioteka w każdej szkole” [online]. European Network for School Libraries and Information Literacy; [dostęp: 25.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ensil-online.org/site/images/stories/ALIESflyer-Polishversion.pdf>.
 • Garner, Sarah Devotion (ed.) (2006). High-Level Colloquium on Information Literacy and Lifelong [online]. United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization. National Forum on Information Literacy. International Federation of Library Associations and Institutions; [dostęp: 31.10.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/3829/1/alexfinalreport.pdf>.
 • InfoLitGlobal (2009). Information Literacy International Resources Directory [online]. [dostęp: 31.10.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.infolitglobal.info/>.
 • IASL (2008). Special Interest Group – Information Literacy [online]. International Association of School Librarianship; [dostęp: 31.10.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.iasl-online.org/about/sigs/sig_infoliteracy.html>.
 • IFLA (1999). IFLA/UNESCO School Library Manifesto. The School Library in Teaching and Learning for All [online]. International Federation of Library Associations and Institutions; [dostęp: 31.10.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/schoolmanif.htm>.
 • IFLA (2002). Information Literacy Section [online]. International Federation of Library Associations and Institutions; [dostęp: 12.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ifla.org/VII/s42/index.htm>.
 • IFLA (2004). Guidelines for Information Literacy assessment [online]. International Federation of Library Associations and Institutions; [dostęp: 31.10.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ifla.org/VII/s42/pub/IL-guidelines2004-e.pdf>.
 • IFLA (2005). Alexandria Manifesto on Libraries, the Information Society in Action [online]. International Federation of Library Associations and Institutions; [dostęp: 31.10.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://archive.ifla.org/III/wsis/AlexandriaManifesto.html>.
 • Kokkonen, Oili; Koskiala, Sinikka; Oker-Blom, Teodora; Tolonen, Eva (2004). The long road of the Information Literacy Section [online]. International Federation of Library Associations and Institutions [dostęp: 12.01.2012]. Dostępny w World Wide Web: <http://archive.ifla.org/VII/s42/pub/IL-history1990-96.pdf>.
 • Lau, Jesus ed. (2006). Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning [online]. International Federation of Library Associations and Institutions [dostęp: 31.10.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ifla.org/VII/s42/pub/IL-Guidelines2006.pdf>.
 • Lau, Jesus ed. (2011). Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe życie. Wytyczne (tł. Z. Wiorogórska et al.) [online]. International Federation of Library Associations and Institutions [dostęp: 11.10.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://sbp.pl/repository/SBP/sekcje_komisje/komisja_ds_edukacji_informacyjnej/Wytyczne.pdf>.
 • NFIL (bd.). International Alliance [online]. National Forum on Information Literacy; [dostęp: 12.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://infolit.org/international--alliance-2>.
 • Obama, Barack (2009). National Information Literacy Awareness Month [online]; [dostęp: 13.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.whitehouse.gov/assets/documents/2009literacy_prc_rel.pdf>.
 • Thompson, Spencer (2003). Information Literacy Meeting of Experts [online]. US National Commission on Libraries and Information Science. National Forum on Information Literacy. United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization [dostęp:12.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.bibalex.org/infolit2005/finalreportprague.pdf>.
 • The Prague Declaration. Towards an Information Literate Society (2003) [online]; [dostęp: 12.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://portal.unesco.org/ci/en/files/19636/11228863531PragueDeclaration.pdf/PragueDeclaration.pdf>.
 • Rozkosz, Ewa (2011). InfoLit Global – międzynarodowy projekt na rzecz rozwoju edukacji informacyjnej. EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [online], nr 2 (120) [dostęp: 31.10.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/test/120_rozkosz1.pdf>.
 • SCONUL (1997). The Seven Pillars of Information Literacy Original model [online]. Society of College, National and University Libraries [dostęp: 28.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.sconul.ac.uk/groups/information_literacy/sp/model.html>.
 • SCONUL (2011). The SCONUL Seven Pillars of Information Literacy: Core Model For Higher Education [online]. Society of College, National and University Libraries [dostęp: 28.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.sconul.ac.uk/groups/information_literacy/publications/coremodel.pdf>.
 • Valenza, Joyce Kasman (2010). Manifesto for 21st Century School Librarians [online]; [dostęp: 25.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://informationfluency.wikispaces.com/You+know+you%27re+a+21st+century+librarian+if+.+.+.>.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02150c5f-6cac-45a6-b73d-0e80ecd4aa47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.