Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 33 | 75-94

Article title

Urban renewal in post-industrial districts: the example of Lyon Metropolis

Content

Title variants

PL
Miejska rewitalizacja dzielnic poprzemysłowych: przykład metropolii liońskiej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Urban renewal issues in France are very often discussed with reference to the demolition or renovation of large-scale housing estates. But these issues also concern former industrial areas which have their own distinct architectural, social, and economic difficulties. This article aims to present analysis of these differences using the example of two case studies in the Lyon metropolitan area, the second largest agglomeration in France. First, we outline the background of urban policy in France and Lyon in particular, together with mapping “priority geography” of urban policy in Lyon. Our two case studies, La Saulaie and Carré de Soie, are located in suburbs of the metropolis. Through our analysis of the social and spatial features of these two renewal projects which are currently under way, we demonstrate that urban renewal policies in France are multi-layered, and that the case of Lyon illustrates especially robust engagement on the part of local authorities. Tackling poverty and isolation are the priorities in La Saulaie. In Carré de Soie, the challenges are to create a public transportation hub, a new housing market, and to attract companies to this new secondary centre. We also show that urban renewal operations are not limited to the areas defined by the “priority geography”.
PL
Rewitalizacja miejska we Francji jest często obserwowana pod kątem rozbiórki i rekonstrukcji wielkich osiedli mieszkaniowych. Niemniej, dotyczy ona również obszarów poprzemysłowych, których architektoniczne, społeczne, a także gospodarcze problemy są bardzo różne. Artykuł ma na celu przedstawienie analizy tych różnic na przykładzie dwóch studiów przypadku w obszarze metropolitalnym Lyonu, drugiej co do wielkości aglomeracji we Francji. Po pierwsze, zarysowujemy tło polityki miejskiej w szczególności we Francji i Lyonie, wraz z mapowaniem „priorytetowej geografii” polityki miejskiej w Lyonie. Prezentowane dwa studia przypadków, La Saulaie i Carré de Soie, znajdują się na przedmieściach metropolii. Dzięki naszej analizie cech społecznych i przestrzennych oraz tych dwóch obecnie realizowanych projektów rewitalizacyjnych wykazujemy, że polityka odnowy miast we Francji jest wielowarstwowa, a przypadek Lyonu pokazuje szczególnie silne zaangażowanie władz lokalnych. Zwalczanie ubóstwa i izolacji są priorytetami w La Saulaie. W Carré de Soie wyzwaniem jest stworzenie węzła transportu publicznego, nowego rynku mieszkaniowego oraz przyciągnięcie firm do tego nowego ośrodka wtórnego. Pokazujemy również, że operacje odnowy miast nie ograniczają się do obszarów określonych przez „geografię priorytetową”.

Year

Issue

33

Pages

75-94

Physical description

Dates

published
2020

Contributors

References

 • Appert M., Drozdz M., 2010, Conflits d’aménagement aux marges nord-est de la City de Londres, Hérodote, 137, 2, pp. 119-134.
 • Blanc M., 2007, La « politique de la ville » : une « exception française » ? Espaces et sociétés, 128/129, pp. 71-86.
 • Body-Gendrot S., 2007, Urban ‘Riots’ or Urban Violence in France? Policing: A Journal of Policy and Practice, 1, 4, pp. 416-427.
 • Bourdon D. et al., 2013, La rénovation urbaine : pour qui ? Contribution à l’analyse des mobilités résidentielles, La Documentation Française, Paris.
 • Castells M., 1975, Luttes urbaines, La Découverte, Paris. http://www.cairn.info/luttes-urbaines--9782707105912.htm
 • Chaline C., 1999, La regénération urbaine, PUF, Paris.
 • Donzelot J., Epstein R., 2006, Démocratie et participation : l’exemple de la rénovation urbaine, Esprit, 7, pp. 5-34.
 • Droste Ch., Lelévrier Ch., Wassenberg F., 2014, Urban Regeneration in Dutch, French and German Social Housing Areas, Social Housing in Europe, pp. 367-387. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118412367.ch21
 • Edelblutte S., 2006, Renouvellement urbain et quartiers industriels anciens : l’exemple du quartier Rives de Meurthe/Meurthe-Canal dans l’agglomération de Nancy, Revue Géographique de l’Est, 46, pp. 3-4. https://rge.revues.org/1455
 • Epstein R., 2013, La rénovation urbaine. Démolition-reconstruction de l’Etat, Les Presses de Sciences-Po, Paris.
 • Fol S., 2013, La politique de la ville, un outil pour lutter contre la ségrégation ? L’Information géographique, 77, 3, pp. 6-28.
 • Gill I., 2010, Regional Development Policies: Place-Based or People-Centred? VOX CEPR Policy Portal https://voxeu.org/article/regional-development-policies-place-based-or-people-centred
 • Kaczmarek S., 2017, Demolowanie jako radykalne narzędzie w procesie rewitalizacji, Studia Miejskie, 28, 2, pp. 9-20.
 • Le Garrec S., 2014, Le renouvellement urbain. La genèse d’une notion fourre-tout, Paris, PUCA. http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/le-renouvellement-urbain-la-genese-d-une-notion-a154.html
 • Lees L., Ferreri M., 2016, Resisting gentrification on its final frontiers: Learning from the Heygate Estate in London (1974–2013), Cities, 57, pp. 14-24.
 • O’Brien P., Sykes O., Shaw D., 2015, The evolving context for territorial development policy and governance in Europe – from shifting paradigms to new policy approaches, L’Information géographique, 79, 1, pp. 72-97.
 • Stouten P., Rosenboom H., 2013, Urban Regeneration in Lyon Connectivity and Social Exclusion, European Spatial Research and Policy, 20, 1, pp. 97-117.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-021e771e-f99b-47ae-9eb1-b9600ccd3d15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.