Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 12 | 3(45) | 157-173

Article title

Wartości edukacyjne książek o muzyce Izabelli Klebańskiej i Anny Czerwińskiej-Rydel – raport z badań

Content

Title variants

EN
Educational Values of Izabella Klebańska and Anna Czerwińska-Rydel’s Music Books – Research Report

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono wyniki badań własnych, których celem było sprawdzenie skuteczności oddziaływań wiedzy zawartej w książkach o muzyce autorstwa Izabelli Klebańskiej i Anny Czerwińskiej-Rydel na edukację muzyczną dzieci w wieku przedszkolnym. W celu uszczegółowienia problemu głównego postawiono pytania problemowe, dotyczące zagadnień muzycznych poruszanych w książkach, sposobów kształtowania wiedzy oraz jej percepcji. Zastosowano metodę eksperymentu pedagogicznego, technikę jednej grupy. Czynnikiem eksperymentalnym były wybrane zagadnienia z książek o muzyce wymienionych autorek. W toku badań ustalono, że wiedza zawarta w książkach I. Klebańskiej i A. Czerwińskiej-Rydel znacząco wpływa na edukację muzyczną dzieci, przyczyniając się do rozwoju umiejętności i kompetencji muzycznych dzieci cztero i pięcioletnich, a także ich zainteresowań muzycznych. Jak dotąd, analizie naukowej poddawana była jedynie warstwa poetycka dziecięcej literatury muzycznej. Interdyscyplinarne pedagogiczno-muzykologiczne badania wskazują nie tylko wartość artystyczną analizowanych dzieł, ale również możliwość i skuteczność zastosowania wiersza lub prozy jako nośnika wiedzy o muzyce.
EN
The article presents research results aimed at checking the effectiveness of knowledge interactions contained in music books by Izabella Klebańska and Anna Czerwinska-Rydel on music education of preschool children. In order to elaborate on the main problem, questions were asked about the musical aspects of books, the ways of shaping knowledge and perception. The method of pedagogical experiment, technique of one group was applied. Experimental factors were selected issues from books on the music of the mentioned authors. In the course of the research it was determined that the knowledge contained in the books of A. Klebanska and A. Czerwińska-Rydel significantly influenced children’s musical education, contributing to the development of musical skills and competences of four and five year old children as well as their musical interests. So far only scientific literature has been subjected to the poetic layer of children’s musical literature. Interdisciplinary pedagogical-musical studies indicate not only the artistic value of the analyzed works, but also the possibility and effectiveness of the use of poetry or prose as a medium for a knowledge of music.

Contributors

References

 • Burowska Z., Głowacka E., Psychodydaktyka muzyczna. Zarys problematyki, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2006.
 • Czerwińska-Rydel A., Hanulak M., Gurowska M., Co słychać?, wyd. Wytwórnia Magdalena Kłos-Podsiadło, Warszawa 2015.
 • Czerwińska-Rydel A., Co tu jest grane?, wyd. Wytwórnia, Warszawa 2012.
 • Czerwińska-Rydel A., Jaśnie Pan Pichon. Rzecz o Fryderyku Chopinie, wyd. Bernardinum i Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 2010.
 • Czerwińska-Rydel A., Marzenie Matyldy, wyd. Fundacja Rodu Szeptyckich, Warszawa 2013.
 • Czerwińska-Rydel A., Rydel P., Mistrz. Spotkanie z Witoldem Lutosławskim, wyd. Muchomor, Warszawa 2013.
 • Czerwińska-Rydel A., Moja babcia kocha Chopina, wyd. Sióstr Loretanek, Warszawa 2010.
 • Czerwińska-Rydel A., Sekretnik Matyldy, wyd. Bernardinum, Warszawa 2009.
 • Czerwińska-Rydel A., Tajemnica Matyldy, wyd. Bernardinum, Warszawa 2007.
 • Czerwińska-Rydel A., Tajemnicze dźwięki, wyd. AKAPIT PRESS Sp. z o.o., Łódź 2011.
 • Czerwińska-Rydel A., W podróży ze skrzypcami. Opowieść o Henryku Wieniawskim, wyd. Literatura, 2014.
 • Czerwińska-Rydel A., Wszystko gra, wyd. Wytwórnia 2015.
 • Klebańska I., Akolada. 8 stopień wtajemniczenia, wyd. Literatura, Łódź 2008.
 • Klebańska I., Jak dżdżownica akolada o muzyce opowiada, wyd. Literatura, Łódź 2013.
 • Klebańska I., Jak tańczono przed wiekami czyli taniec z figurami, wyd. Literatura, Łódź 2015.
 • Klebańska I., Kaprys, żart i inne muzyczne fanaberie, wyd. Literatura, Łódź 2011.
 • Klebańska I., Muzyczna zgraja, wyd. Literatura, Łódź 2009.
 • Klebańska I., Operowe straaachy, wyd. Literatura, Łódź 2012.
 • Wądolny-Tatar K., (Re)konstrukcja osoby. Chopin Anny Czerwińskiej-Rydel i Korczak Beaty Ostrowickiej, [w:] Stare i Nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży – biografie, red. L. Urbańczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015.
 • Zabawa K., Najnowsza polska poezja dziecięca – wciąż w (sennym)ogrodzie i na placu zabaw, „Nowa Dekada Krakowska”, V (2016), nr 1/2, s. 20‒24.
 • Zabawa K., Znaczenia i sposoby kształtowania przestrzeni w opowieściach biograficznych o artystach Anny Czerwińskiej-Rydel, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” XIV (2014) z.173, s. 225‒238.
 • Zabawa K., Żywoty artystów w książkach dla dzieci XXI wieku, [w:] Stare i Nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży – biografie, red. L. Urbańczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015.
 • Zabawa K. (red.), Z historii teorii i praktyki edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wyd. WAM, Kraków 2014.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-021eba20-bd9e-41e4-afc9-7c8538e6c289
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.