PL EN


2012 | 3(4) | 5-16
Article title

Znaczenie ratyfikacji Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Content
Title variants
EN
Significance of ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities
Languages of publication
Abstracts
PL
Ratyfikacja Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych jest dla Polski ważnym wydarzeniem. Dokument normuje standardy dotyczące praw niepełnosprawnych. Posiada wymiar symboliczny, będąc swoistą konstytucją praw osób z dysfunkcjami, uznaną przez szereg państw. Ma również do spełnienia rolę w zakresie promocji informacji o uprawnieniach niepełnosprawnych. Niezwykle istotna dla oceny oddziaływania Konwencji będzie praktyka organów administracji publicznej i sądów, ale także pracodawców, mediów i całego społeczeństwa.
EN
Significance of ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities is a landmark for Poland. The document regulates standards concerning rights of persons with disabilities. It has a symbolic dimension, being a specific constitution of rights of persons with dysfunctions, accepted by many countries. It also has a role to play in promoting information about the rights of the disabled. A practice of public authorities and courts, but also employers, the media and the whole society will be extremely significant for the assessment of the impact of the Convention.
Year
Issue
Pages
5-16
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7734
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-022527cf-e4e7-4495-ac67-649c89b1de7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.