Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3/2 | 105-115

Article title

Wsparcie rozwoju agroturystyki w Polsce ze środków unijnych

Content

Title variants

EN
The Development of Agritourism in Poland in the Decade its Membership in the European Union in the Contex of Agritourism Services Support from EU Funds

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The article describes the types of support tourism and recreation projects and agritourism in rural areas in Poland, with various activities and programs of the European Union. The support for rural tourism and agritourism from structural funds from the years 2004–2006, and from the Rural Development Programmes for the period 2007–2013 was characterized, too. The results of research conducted in the communities of two counties: Limanowa and Nowy Targ with employees of its municipal offi ces responsible for the promotion of the region and tourism development were presented. These studies focused on forms of support agritourism and rural tourism infrastructure from EU funds.

Year

Issue

3/2

Pages

105-115

Physical description

Contributors

References

  • „Agroturystyka” 2010, nr 1 (3). Bogusz M., Kotala A., Fundusze unijne szansą rozwoju gospodarstw agroturystycznych w Małopolsce, w: Innowacje w rozwoju turystyki, red. M. Jalinik, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2008. www.intpro.republika.pl/fundusz/dzialanie24.html. Kryński Z., Kategoryzacja gospodarstw a jakość usług agroturystycznych, w: Turystyka wiejska w Polsce – od rozproszonych działań do kompleksowej strategii, z. 10, red. F. Gambuś i in., Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków 2003. Jalinik M., Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2002. Niedziółka A., Możliwości wsparcia przedsięwzięć agroturystycznych w województwie małopolskim z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007–2013, „Wieś i Doradztwo” 2009, nr 3–4 (59–60). Panasiuk A., Ocena zaangażowania gmin w pozyskanie środków Unii Europejskiej w zakresie gospodarki turystycznej, w: Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013. Sasinowski H., Rozwój agroturystyki i źródła jej finansowania, w: Rozwój turystyki na obszarach wiejskich, red. M. Jalinik, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2007. Satoła Ł., Finansowanie inwestycyjnej działalności gmin, w: Prawno-fi nansowe aspekty zarządzania w gminie, red. A. Kożuch, M. Stych, AJD Częstochowa, Częstochowa 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-022530c8-ab91-4071-9d74-2a137cab7e6a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.