PL EN


2017 | 52 | 424-441
Article title

Start-upy technologiczne generujące innowacje w gospodarce jako efekt komercjalizacji badań naukowych

Authors
Content
Title variants
EN
Technology Start-ups Generating Innovation in the Economy as a Result of the Commercialization of Scientific Research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu rozwinięto zagadnienia dotyczące komercjalizacji badań naukowych oraz transferu wiedzy, dzięki którym powstają bardzo często innowacyjne podmioty gospodarcze – startupy. Na podstawie analizy literaturowej scharakteryzowano czym jest start-up, wylistowano charakterystyczne cechy przedsiębiorstwa start-upowego oraz modele biznesowe, na podstawie jakich one funkcjonują. Przytoczono wyniki trzech dużych badań środowiska start-upowego w Polsce oraz samych start- -upów. W końcowej części opracowania podano przykłady polskich innowacyjnych start-upów, które zaczynają odnosić międzynarodowe sukcesy. Opisano także, z jakimi problemami borykają się start- -upy w Polsce, wskazując na możliwe źródła finansowania dostępne dla nich.
EN
The study builds on the scientific research commercialization and the transfer of knowledge through which innovative businesses arise very often: i.e. start-ups. Based on the analysis of literature the author characterized what is start-up, listed the characteristics of start-up business and business models on the basis of which they operate. The author also presented the results of three major studies of a start-up environment in Poland and the start-ups themselves. In the final part of the study there are examples of Polish innovative start-ups that are starting to apply international success. It was also described what problems start-ups in Poland are facing with pointing out possible sources of financing available for them.
Year
Volume
52
Pages
424-441
Physical description
Contributors
 • Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Chabik J., 2014, Innowacyjność w czasach nowej ekonomii, „Computerworld” z dnia 21 maja.
 • Czekaj J., Ziębicki B., 2015, Problemy zarządzania rozwojem startupu [w:] Przedsiębiorczość – perspektywą zmian, red. K. Jaremczuk, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu. Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania, Rzeszów.
 • Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce. Raport, red. M Burnat-Mikosz, Deloitte, czerwiec 2016.
 • Duszczyk M., 2016, Nadchodzi epoka polskich start-upów, „Bloomberg Businessweek Polska”, nr 1, styczeń.
 • http://mamstartup.pl/startupy (dostęp: 03.06.2016 r.).
 • http://pierwszymilion.forbes.pl/problemem-polskich-start-upow-jest-to-ze-zbyt-rzadko--mysla-globalnie,artykuly,206415,1,1.html (dostęp: 04.06.2016 r.).
 • http://platformystartowe.gov.pl/program-inkubacji (dostęp: 09.06.2016 r.).
 • http://prodromus.pl/o-nas (dostęp: 02.06.2016 r.).
 • http://sauletech.com/pl/perowskit/opis-produktu.html (dostęp: 01.06.2016 r.).
 • http://startuphub.pl/the-fund (dostęp: 03.06.2016 r.).
 • http://startupinsider.pl/urban-one-reki-sprawdzi-wartosc-twojego-mieszkania (dostęp: 02.06.2016 r.).
 • http://startupinsider.pl/warsaw-equity-group-inwestuje-polskiego-robota-rehabilitacji (dostęp: 02.06.2016 r.).
 • http://startuppoland.org/startup (dostęp: 03.06.2016 r.).
 • http://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-principles (dostęp: 01.06.2016 r.).
 • http://www.forbes.pl/startup-funeral-wiemy-dlaczego-upadaja-start-upy,artykuly,205383,1,2.html (dostęp: 01.06.2016 r.).
 • http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1198230,Startupy-90-proc-upada-ale-2-proc- -osiaga-wielki-sukces (dostęp: 01.06.2016 r.).
 • Innowacje – ocena w ujęciu mikro, mezo i makro, 2015, red. A. Kałowski, J. Wysocki, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Janus R., 2016, Patrz w przyszłość, „Computerworld”, nr 7–8, lipiec–sierpień.
 • Jasiński A.H., 2006, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
 • Kałowski A., Góral J., 2017, Tendencje rozwojowe polskiego rynku start-upów [w:] Start-up a uwarunkowania sukcesu. Wymiar teoretyczno-praktyczny, red. A. Kałowski, J. Wysocki, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Klimek J., 2017, W sektorze MSP – refleksje o zarządzaniu przedsiębiorstwem innowacyjnym [w:] Start-up a uwarunkowania sukcesu. Wymiar teoretyczno-praktyczny, red. A. Kałowski, J. Wysocki, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Krakowski Ekosystem Startupowy. Raport badawczy opracowany przez Fundację Kraków Mistaem Startupów na zlecenie Urzedu Miasta Krakowa w ramach Krakowskiego Tygodnia Startupów „START #KRAK UP”, red. M. Adamczyk, Kraków 2015.
 • Kusz D., 2010, Współpraca sfery nauki z przedsiębiorstwami [w:] Uczelnia dla gospodarki, . II, red. M. Ruda, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Krosno.
 • Kwiotkowska A., 2010, Firmy odpryskowe jako nośnik przedsiębiorczej odnowy uczelni wyższych [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 128, red. J. Skalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Laszuk M., 2017, Przedsięwzięcia typu start-up [w:] Start-up a uwarunkowania sukcesu. Wymiar teoretyczno-praktyczny, red. A. Kałowski, J. Wysocki, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Łopusiewicz A., 2013, Start-up. Od pomysłu do sukcesu, Wydawnictwo Samo Sedno, Warszawa.
 • Makowiec M., Ostrowski A., 2015, Commercialization of innovative solutions developed under research and development on the example tourism, recreation and water sports [in:] Entrepreneurship management. Functioning and development of an organization, eds. T. Kusio, M. Makowiec, Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, Cracow
 • Polskie startupy. Raport 2015, red. A. Skala, E. Kruczkowska, M.A. Olczak, Fundacja Startupu Poland, Warszawa.
 • Różyński P., Dragon Valley. Jak start-up, to najlepiej w Krakowie, „Bloomberg Businessweek Polska” 2015, nr 12, czerwiec.
 • Sperczyński G., 2014, Przygotowanie do wyceny. Startup okiem praktyka, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Żebrowski P., Poradnik z zakresu tworzenia i funkcjonowania spółek spin-off i spin-out, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Opolskiej, http://portal.innowacyjni.zpsb.edu.pl/news/84/58/Przedsiebiorczosc-akademicka---how-to/ (20.04.2013 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0227529e-8269-465c-9f35-f840fee92f3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.