Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 4 | 34-42

Article title

Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na rynek pracy w woj. śląskim

Content

Title variants

EN
Influence of the Post-industrial Area Revitalization on the Job Market in the Silesian Region

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego opracowania była identyfikacja zrealizowanych i realizowanych projektów dotyczących rewitalizacji terenów poprzemysłowych i obszarów zdegradowanych w woj. śląskim, a następnie ocena wpływu tych projektów na rynek pracy w regionie. Najważniejszym elementem w procedurze badawczej było skonstruowanie empirycznej bazy danych, w której zebrano możliwie wiele przykładów i doświadczeń zrealizowanych projektów rewitalizacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w woj. śląskim. Zrewitalizowane obszary i obiekty poprzemysłowe są wykorzystywane przez: galerie handlowe i hipermarkety, strefy przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości, muzea. W sumie w tych obiektach znalazło zatrudnienie około 17 tys. osób.
EN
The purpose of this study was to identify the completed and ongoing projects relating to the revitalization of post-industrial and degraded areas in the Silesian Region, followed by the evaluation of the influence of such projects on the job market in the Region. The most important element in our research procedure was to develop an empirical data base in which we collected the largest possible number of examples and experiences from completed post-industrial and degraded land revitalization projects in the Silesian Region. Such lands and facilities are presently used by shopping centres and hypermarkets, industrial zones, entrepreneurship incubators, or museums. In total, about 17,000 persons found jobs in new facilities.

Year

Issue

4

Pages

34-42

Physical description

Dates

published
2010-12

References

  • Domański B., 1999, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski, Instytut Geografii UJ, Kraków.
  • Domański B., 2009, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, [w:] W. Jarczewski (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji: śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Seria Rewitalizacja miast polskich t. 4, IRM, Kraków.
  • Huculak M., 2009, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – specyfika wyzwań i instrumentów, [w:] W. Jarczewski (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji: śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe. Seria Rewitalizacja miast polskich t. 4, IRM, Kraków.
  • Mironowicz I., Ossowicz T., 2005, Metodologia badania degradacji obszarów o funkcjach metropolitalnych, Biuletyn KPZK PAN z. 223, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-022bb3de-ce4d-46c9-877b-e279bb4f91ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.