PL EN


1999 | I | 128-134
Article title

Inspiracje rosyjskich poetów kolorystów (G. Dzierźawin, F. Tiutczew, K. Balmont, A. Bieły, A. Blok, N. Klujew, S. Jesienin)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
I
Pages
128-134
Physical description
Dates
published
1999
Contributors
  • UAM w Poznaniu
References
  • Smorczewska H., Motyw słońca w poezji G.Dierżawina, [w:] „Stadia Rossica Poznaniensia”, nr. XVIII, Poznań 1986.
  • Jakimczuk W., Barwy achromatyczne a katastroficzność w liryce Fiodora Tiutczewa. „Przegląd Rusycystyczny”, nr 47-48, 1990.
  • Tiutczew F., Poezje, Warszawa 1957.
  • Чернейко H., „Синэстетизм" А. Блока в теме севера и юга (на материале „Итальянских стихов” и цикла „Кармен”). „Филологические науки”, № 5-6, 1995.
  • Бальмонт K., Избранное, Москва 1989.
  • Pollak S., Niepokoje poetów, Kraków 1972.
  • Марченко A., Поэтический мир Есенина, Москва 1972.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1509-1619
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-022fe223-fee0-40ba-bf2f-fc47a83b58a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.