Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


1999 | I | 128-134

Article title

Inspiracje rosyjskich poetów kolorystów (G. Dzierźawin, F. Tiutczew, K. Balmont, A. Bieły, A. Blok, N. Klujew, S. Jesienin)

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Issue

I

Pages

128-134

Physical description

Dates

published
1999

Contributors

  • UAM w Poznaniu

References

  • Smorczewska H., Motyw słońca w poezji G.Dierżawina, [w:] „Stadia Rossica Poznaniensia”, nr. XVIII, Poznań 1986.
  • Jakimczuk W., Barwy achromatyczne a katastroficzność w liryce Fiodora Tiutczewa. „Przegląd Rusycystyczny”, nr 47-48, 1990.
  • Tiutczew F., Poezje, Warszawa 1957.
  • Чернейко H., „Синэстетизм" А. Блока в теме севера и юга (на материале „Итальянских стихов” и цикла „Кармен”). „Филологические науки”, № 5-6, 1995.
  • Бальмонт K., Избранное, Москва 1989.
  • Pollak S., Niepokoje poetów, Kraków 1972.
  • Марченко A., Поэтический мир Есенина, Москва 1972.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1509-1619

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-022fe223-fee0-40ba-bf2f-fc47a83b58a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.