PL EN


2012 | 9 | 176-194 (9)
Article title

OPOZYCJA W VI KADENCJI SEJMU (2007–2010)

Content
Title variants
EN
THE OPPOSITION IN THE VI TERM SEJM (2007–2010)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
9
Pages
176-194 (9)
Physical description
Contributors
  • Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
  • Antoszewski A., Herbut R. (red.), 1995, Leksykon politologii, Wrocław.
  • Bożyk S., 2006, Prawnoustrojowy status opozycji parlamentarnej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, Białystok.
  • Godlewski T., 2001, Status opozycji parlamentarnej w III RP [w:] Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, red. K. Łabędź, M. Mikołajczyk, Kraków.
  • Godlewski T., 2005, Polski system polityczny, Toruń.
  • Krawczyk T., 2000, Opozycja polityczna w państwach demokratycznych [w:] Studia z teorii polityki, t. III, red. A. Czajowski, L. Sobkowiak, Wrocław.
  • Prace Sejmu, www.sejm.gov.pl
  • Sartori G., 1998, Teoria demokracji, Warszawa.
  • Sobolewski M., 1983, Zasady współczesnej demokracji burżuazyjnej, Kraków.
  • Zwierzchowski E. (red.), 2000, Opozycja parlamentarna, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02300548-e1ce-478b-b1fb-923c01df9723
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.