PL EN


2013 | 2 | 1 | 667-678
Article title

Ekogospodarka współczesnych banków jako przejaw realizacji idei CSR

Authors
Content
Title variants
EN
Ecomanagement of modern banks as a manifestation of the implementation of CSR
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka przedstawiona w artykule dotyczy, obserwowanego na coraz szerszą skalę na współczesnym rynku usług finansowych, procesu ekologizacji banków. Ekologiczna orientacja tych podmiotów może stanowić jeden z głównych czynników umożliwiających uzyskanie w perspektywie długookre-sowej trwałej przewagi konkurencyjnej. Zatem w artykule zaprezentowano uwarunkowania ekologicznej orientacji banków. Przedstawiono hierarchizację działań podejmowanych przez instytucje finansowe mających na celu ochronę środowiska naturalnego. W sposób szczególny zaakcentowano działania zwią-zane z obszarem wewnętrznej gospodarki banków. Na przykładzie dwóch banków: Banku Millenium SA oraz Banku BPH SA przeanalizowano faktyczne inicjatywy podejmowane w obszarze ekogospodarki.
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
667-678
Physical description
Contributors
  • Dr, Katedra Bankowości, Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
References
  • 1. Dziawgo L. (2010), Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  • 2. Graczyk A. (2008), Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  • 3. Grupa Banku Millenium S.A. Raport: Analiza wpływu na środowisko 2010-2011, www.bankmillennium.pl (luty 2013).
  • 4. Kobyłko G., Zaremba S. (2007), Świadomość ekologiczna a funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w: Proekologiczne Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Kobyłko G. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  • 5. Korenik D. (2009), O roli służebnej banków komercyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 52.
  • 6. Korenik D. (2009), Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Difin Sp. z o.o., Warszawa.
  • 7. www.bankmillennium.pl (luty 2013).
  • 8. www.bph.pl (luty 2013).
  • 9. www.odpowiedzialni.gpw.pl (luty 2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0232f438-1c94-455a-8a7d-d9a73803e646
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.