Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 16 | 4 | 4-10

Article title

The paradox of martial arts – safe combat

Content

Title variants

PL
Paradoks sztuk walki - walki bezpieczne

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
Background. Martial arts are safe educational activities popular in the Western world. Being called ‘martial’, they are associated with combat, and many people start practising martial arts because they want to learn to fight or to defend themselves. Aims. Since martial arts are supposed to be safe educational activities, and yet combat itself is a dangerous kind of activity, it is necessary to explore the nature of the kind of combat that is taught within martial arts. This paper presents the reasons and strategies for the revision of dangerous real-life combat into safer and educational martial activities (such as, for example, martial arts), and it discusses the problems associated with safe combat. Methods. Philosophical method of logical argumentation. Results. For the creation of safe educational activities out of real-life dangerous combat, various strategies must be used. We shall call this process of making combat safe ‘safetification’, which can be brought about by the following strategies: defining the means and ends of martial arts; the introduction of rules; and the introduction of Codes of Conduct. Conclusion. Safe combat fundamentally differs from real-life combat, and without an understanding of this difference, safe combat can become a danger to self, if used in real life- threatening situations. So, it is important to explore and expose the distinction between martial arts as safe educational activities and the nature of combat, so that potential martial arts participants can make realistic choices about what they are learning.
PL
Tło. Sztuki walki są bezpiecznym rodzajem aktywności edukacyjnej popularnej w świecie zachodnim. Ich nazwa jest kojarzona z walką, a wiele osób zaczyna uprawianie sztuk walki, ponieważ chce nauczyć się walczyć i bronić. Głównym problemem we współczesnym społeczeństwie zachodnim dotyczącym sztuk walki jest to, że różnica między niebezpieczną walką w realnym świecie i bezpieczną walką nie jest dostatecznie pokreślona i właściwie zrozumiana. Cele. Jako, że sztuki walki mają być bezpiecznymi zajęciami edukacyjnymi, ale sama walka jest niebezpiecznym rodzajem aktywności, należy zbadać charakter tego rodzaju walki, która jest nauczana w obrębie sztuk walki. W pracy przedstawiono przyczyny i strategie służące zrewidowaniu niebezpiecznej walki w prawdziwym życiu oraz odniesieniu jej do bezpiecznych i edukacyjnych działań w obrębie sztuk walki; omówiono też problemy związane z bezpieczną walką. Metody. Filozoficzna metoda logicznej argumentacji. Wyniki. Dla stworzenia bezpiecznych zajęć edukacyjnych w obrębie niebezpiecznych sytuacji w czasie rzeczywistej walki, należy stosować różne strategie. Proces ten został nazwany przez autorów „safetification” (działanie na rzecz bezpieczeństwa), gdy niebezpieczne sytuacje w walce kontaktowej i sztukach walki mogą nabywać walorów edukacyjnych poprzez wprowadzenie następujących strategii: definiowanie środków i celów sztuk walki; wprowadzenie zasad i kodeksów postępowania. Zmiana orientacji pragmatycznych i niebezpiecznej walki w rzeczywistości w walkę bezpieczną, wprowadza zmiany w samej walce i, biorąc pod uwagę tę zmianę, jej uczestnicy nie angażują się w niebezpieczną walkę w prawdziwym życiu. Wniosek. Bezpieczne walki fundamentalnie różnią się od walki w rzeczywistym życiu, a bez zrozumienia tej różnicy, bezpieczna walka może stać się zagrożeniem, jeżeli jest stosowana w rzeczywistych sytuacjach zagrażających życiu. Dlatego ważne jest, aby zbadać i podkreślić różnicę pomiędzy sztukami walki, jako bezpiecznymi zajęć edukacyjnymi oraz rodzajem walki tak, aby potencjalni uczestnicy sztuki walki mogli podejmować realistyczne decyzje dotyczące swojej nauki.

Year

Volume

16

Issue

4

Pages

4-10

Physical description

Contributors

  • Charles University in Prague (Czech Republic)
author
  • Charles University in Prague (Czech Republic)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0235bb1f-a541-4bb1-b71c-db6b2fef4440
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.