PL EN


Journal
2016 | 45 EN | 11-22
Article title

Cultural competence as a subject of interest in modern speech therapy – on the example of children poetry usage in speech therapy

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article describes cultural competence from the perspective of applied linguistics, primarily that of speech therapy. To narrow down the scope of discussion, poetry for children (paidial poetry) in speech therapy has been chosen as the main subject of study. This kind of writing, which constitutes a part of cultural sphere that is usually understood and interpreted through cultural (cognitive) competence, may become a new tool for broadening the range of diagnostic strategies in speech therapy. Moreover, poems which revolve around child’s point of view are often seen as a link between two speech therapy procedures: building of the competences (linguistic, communicative, and cultural) and improvement of the speech process (realization of phonemes).
Journal
Year
Volume
Pages
11-22
Physical description
Dates
published
2016-01-01
Contributors
 • Department of Neurolinguistics Institute of Polish Philology Pedagogical University of Cracow
References
 • Anusiewicz J., 1995, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Chomsky N., 1982, Zagadnienia teorii składni. Translated by Jakubczak, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław.
 • Grabias S., 1994, Język w zachowaniach społecznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Grabias S., 2001, Perspektywy opisu zaburzeń mowy, [in:] Zaburzenia mowy, edited by the same author, Wydawnictwo UMCS, Lublin, pp. 11–43.
 • Grabias S., 2012, O ostrość refleksji naukowej. Przedmiot logopedii i procedury logopedycznego postępowania, [in:] S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (eds.), Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, Wydawnictwo “Harmonia Universalis”, Gdańsk, pp. 56–69.
 • Grabias S., 2012a, Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego, [in:] S. Grabias, M. Kurkowski (eds.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Wydawnictwo UMCS, Lublin, pp. 15–71.
 • Grucza F., 1983, Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Malinowski B., 1958, Szkice z teorii kultury, Wydawnictwo “Książka i Wiedza”, Warszawa.
 • Michalik M., 2005, Dwa aspekty lingwoedukacyjnej teorii i praktyki językoznawczej, czyli o anglosaskiej i polskiej lingwistyce edukacyjnej, [in:] “Poradnik Językowy”, 6, pp. 36−47.
 • Michalik M., 2010, Między językiem, myśleniem a rzeczywistością – budowanie kompetencji gramatyczno-leksykalnej dziecka podejrzewanego o upośledzenie intelektualne. Studium przypadku, [in:] “Nowa Logopedia”, vol. 1: Zagadnienia mowy i myślenia. M. Michalik, A. Siudak (eds.), Wydawnictwo Collegium Columbinum, Warszawa, pp. 31–50.
 • Michalik M., 2013, Interakcyjna perspektywa opisu zaburzeń komunikacji (na przykładzie pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym i oligofazją), [in:] T. Woźniak, J. Panasiuk (eds.), Język – Człowiek – Społeczeństwo, Wydawnictwo UMCS, Lublin, pp. 619–633.
 • Michalik M., 2015, Transdyscyplinarność logopedii – między metodologiczną koniecznością a teoretyczną utopią, [in:] S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (eds.), Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, Wydawnictwo “Harmonia Universalis”, Gdańsk, pp. 32–46.
 • Muszyński Z., 1996, Świat za słowami. Ich natura i porządek, [in:] R. Grzegorczykowa, A. Pajdzińska (eds.), Językowa kategoryzacja świata, Wydawnictwo UMCS, Lublin, pp. 27–45.
 • Ostasz M., 2008, Od Konopnickiej do Kerna. Studium wiersza pajdialnego, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków.
 • Ostasz M., Michalik M., 2016, Logopedyczny wiersz pajdialny, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków.
 • Ożdżyński J., 2002, Formy wypowiedzi w przestrzeni kulturowej, [in:] J. Ożdżyński, T. Rittel (eds.), Konteksty kulturowe w dyskursie edukacyjnym, Oficyna Wydawnicza “Edukacja”, Kraków, pp. 85–107.
 • Panasiuk J., 2012, Afazja a interakcja. TEKST – meTEKST – konTEKST, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Panasiuk J., 2012a, Różnicowanie zaburzeń mowy po uszkodzeniach mózgu. Aplikacje diagnostyczno-terapeutyczne, [in:] “Nowa Logopedia”, vol. 3: Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej, M. Michalik, A. Siudak, Z. Orłowska-Popek (eds.), Wydawnictwo “Collegium Columbinum”, Kraków, pp. 313–344.
 • Rittel T., 1994, Metodologia lingwistyki edukacyjnej. Rozwój języka, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.
 • Rittel T., 1994a, Podstawy lingwistyki edukacyjnej. Nabywanie i kształcenie języka, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.
 • Śniatkowski S., 2014, Usprawnianie komunikacji językowej w terapii logopedycznej i w ujęciu lingwistyki edukacyjnej, [in:] Synergia. Mowa – edukacja – terapia, A. Hetman, M. Michalik (eds.), Wydawnictwo “Pasaże”, Jastrzębie-Zdrój–Kraków, pp. 31–39.
Notes
EN
The article represents the author’s attempt to develop his parts of the monograph Poetry for Children in Speech Therapy, co-authored by Maria Stasz and published in 2016 by Wydawnictwo Naukowe of Pedagogical University of Cracow.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-023631a1-31b2-45ff-9f1e-3d353758d4fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.