Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 192-205

Article title

Ocena rynku offshoringowego w Polsce na tle jej konkurentów w Europie środkowo-wschodniej

Content

Title variants

EN
OFFSHORING MARKET REVIEW IN POLAND IN COMPARISON TO ITS LARGEST COMPETITORS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Languages of publication

PL EN UK

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje przegląd definicji offshoringu oraz główne wnioski z badań na jego temat przeprowadzonych przez znaczące organizacje i instytucje międzynarodowe. Wskazano w nim różnice w interpretowaniu koncepcji offshoringu przez poszczególne kraje środkowoeuropejskie oraz podjęto próbę oceny sytuacji rynkowej w tej dziedzinie. W artykule zwrócono uwagę na potencjalną zmianę kierunku Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych ze względu na kryzys polityczny na Ukrainie, który rozpoczął się w listopadzie 2013 roku oraz na potencjalne konsekwencje dla badanego regionu. Analizie zostało poddane znaczenie poziomu bezrobocia, poziomu wynagrodzeń oraz podstawowe informacje na temat sytuacji inwestycyjnej w krajach Europy Środkowowschodniej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że ze względu na konflikt wewnętrzny w 2013 roku poziom BIZ na Ukraina spadnie, głównie na korzyść wschodnioeuropejskich krajów Unii, w szczególności Polski i Rumunii.
EN
This article presents the definitions of offshoring and the main conclusions of the study on the topic conducted by major international organizations and institutions. It points out the differences in the use of the concept of offshoring by selected Central European countries in comparison with Poland. The article draws attention to the potential changes in FDI Locations due to the political crisis in Ukraine started in November 2013. To present current situation in European Union there were analyzed such indicators as average unemployemt rate, average income and other basic indicators.

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

 • CEEOA, Central And Eastern Europe IT Outsourcing Review, 2010.
 • Central Inteligence Agency, The Worls Factbook, maj 2014.
 • Ciesielska D.,Offshoring Usług, Wpływ Na Rozwój Przedsiębiorstwa, Walters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Ernst & Young’s Attractiveness Survey, Europe 2013-Coping With The Crisis, The European Way.
 • Eurostat, Papulation On 1 January, marzec 2014.
 • Eurostat, Unemployment Rate 2001–2012, marzec 2014.
 • Freedom House, Feedom of the Press, http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-press#.U3PbaoaCpOQ, [14.05.2014].
 • GUS, Bezrobocie rejestrowane. I-iv kwartał 2013, kwiecień 2014.
 • GUS, Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw – sierpień - grudzień 2004.
 • GUS, Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2014.
 • GUS, Struktura wynagrodzeń według zawodóww październiku 2012, luty 2014.
 • Jarka S., Stan i Perspektywy Rozwoju Outsourcinguw w Polsce, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, SGGW, Warszawa 2012.
 • Kearney A.T., Offshoring Turbulence Amid Economic Turbulence, The A.T Kearney Global Services Location Index 2011, luty 2014.
 • Klincewicz K., Rozwój kompetencji pracowników w firmach usług offshoringowych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, maj 2005.
 • OECD, Education at a Glance: Poland, 2013.
 • Próchniak J., Offshoring – Czy Polska traci na atrakcyjności? „Globalne Usługi Biznesowe – Szansa Na Dobre Inwestycje”, Pomorski Przegląd Gospodarczy” 2010, nr 2 (45).
 • Puślecki Z., Nowoczesne Formy Świadczenia Usług W Skali Międzynarodowej, Wprowadzenie Do Problematyki; Globalizacja Usług Outsourcing, Offshoring I Shared Services Centers, Praca Zbiorowa Pod Redakcją Adama Szymaniaka Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Rybiński K., Globalizacja w trzech odsłonach, Offshoring – globalne nierówności – polityka pieniężna, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o. o., Warszawa 2007.
 • Sp advisors, Investable Ukraine, q1 2014, styczeń 2014.
 • Szeligowski D., Partnerstwo Wschodnie. Analiza efektywności na przykładzie Ukrainy, WSIiZ Working Paper Series, Październik 2013.
 • The Economist Intelligence Unit, What’s Next: Future Global Trends Affecting Your Organization, Evolution Of Work And The Worker, luty 2014.
 • The World Bank, Doing Business 2013, Smarter Regulations For Small And Medium- -Size Enterprises, kwiecień 2014.
 • The World Bank, Internet Users (Per One 100 People), The World Bank Database 2014.
 • The World Bank, The World Development Report 2014: Risk And Opportunity—Managing Risk For Development, 2014.
 • Tholons’ Services Globalization And Investment Advisory, 2013 Top 100 Outsourcing Destinations, Rankings And Report Overview, styczeń 2013.
 • Transparency International, Euro 2012: Poland And Ukraine In The Spotlight, Czerwiec 2012.
 • Trojanowska K., Globalizacja a integracja o różnicach w interpretacji i pomiarze zjawisk ekonomiczno-społecznych, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej W Bydgoszczy” 2012, nr 5.
 • Wodecka-Hyjek A., Outsourcing i co-sourcing jako formy współpracy dostawcy i odbiorcy usług, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2005, nr 670.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-9573

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0237169b-4208-4aad-94aa-c0630a06100d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.