Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 3 | 366-369

Article title

Ocena jakości życia pacjentów hemodializowanych

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

References

  • Rutkowski B. Lichodziejewska-Niemierko M, Grenda R, i wsp. Raport o stanie leczenia nerkozastępczego w Polsce – 2008. Gdańsk: Via Medica; 2010.
  • Rutkowski B, Nowaczyk R, Mierzicki P, i wsp. Jakość leczenia a jakość życia w polskich ośrodkach hemodializy w 2005 roku. Nefrol Dializoter Pol 2008; 3: 149−155.
  • Merlino G, Piani A, Dolso P, et al. Sleep disorders in patients with end-stage renal disease undergoing dialysis therapy.Nephrol Dial Transplant 2006; 21: 184−190.
  • Sabbatini M, Minale B, Crispo A, et al. Insomnia in maintenance haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 2002;17: 852−856.
  • Sapilak BJ, Kurpas D, Steciwko A, i wsp. Czy jakość życia jest istotna dla chorych dializowanych? Na podstawie 3-letniej obserwacji pacjentów. Probl Lek 2006; 45, 3: 89−93.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0242adc7-b9a3-4aee-ad66-3d2bcb54729e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.