Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 146-162

Article title

Wazektomia. Krytyczne studium popularności tego zjawiska pośród Brytyjczyków

Content

Title variants

EN
Vasectomy. A critical study on the popularity of this phenomenon amongst British

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Rozważania dotyczą popularności zabiegu wazektomii na świecie, a w szczególności w Wielkiej Brytanii. Poruszane zostają aspekty kulturowe, moralne, prawne i medyczne. Analizowane są różnice opinii wobec kontroli urodzeń, polityki demograficznej, oraz możliwości samodzielnego decydowania o sobie. Artykuł dotyka stereotypów związanych z płodnością, męskością, równouprawnieniem płci; analizuje korzyści i straty ekonomiczne i zdrowotne związane z zabiegiem wazektomii. Poszukiwane są powody popularności tej metody antykoncepcyjnej. W kontekście rosnącej wolności obyczajowej można zadać pytania: czy wybór wazektomii świadczy o nastawieniu współczesnego człowieka na seksualną wolność i niekontrolowanie Freudowskich popędów? Czy też jest racjonalną przemyślaną decyzją w trosce o zdrowie i zwiększoną wolność wyboru kobiet?
EN
This paper reflects on the popularity of vasectomy surgery in the world in general and particularly in the UK. Cultural, moral, legal and medical aspects are discussed and differences of opinions on birth control, demographic policies, and opportunities for self-determination are analyzed. The article also concerns the stereotypes associated with fertility, masculinity and gender. The economic and health advantages along with costs are balanced against each other. The author looks at reasons for the popularity of this method of contraception. In the context of increasing moral freedom, one can ask questions: whether the choice of vasectomy demonstrates the attitude of modern man to increasing sexual freedom and uncontrollable Freudian instincts? Or, is it a rational, carefully thought through decision, in the interests of health and freedom of choice for women?

Year

Issue

1

Pages

146-162

Physical description

Dates

published
2016-03

Contributors

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

References

 • Aronson E. (2012). Człowiek – istota społeczna. Warszawa: PWN. Awsare N.S, Krishnan J., Boustead G.B. et al. (2005). Complications of vasectomy. “Annals of The Royal College of Surgeons of England”, 87(6), 406-410. Bauman Z. (2008). Płynny lęk. Kraków: Wydawnictwo Literackie. Bertero E., Hallak J., Gromatzky C., Lucon A. M., Arap S. (2005). Assessment of sexual function in patients undergoing vasectomy using the international index of erectile function. “International Brazilian Journal of Urology”, 31(5), 452-458. Catechism of the Catholic Church (?), http://www.scborromeo.org/ccc/p3s2c2a6.htm#2399 [17.03.2013].
 • Damrosz J. (red.) (1998). Kultura polska w nowej sytuacji historycznej. Warszawa: Instytut Kultury.
 • de Rougemont D. (1999). Miłość a świat kultury zachodniej. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • De Stefano C. (2010). Niepokorne kobiety które zmieniły świat. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Eisenberg M.L., Lipshutz L.I. (2010). Estimating the number of vasectomies performed annually in the United States: data from the National Survey of Family Growth. „Urology” 184(5), 2068-2072.
 • Foucault M. (1980). Power/Knowledge. Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. New York: Pantheon Books.
 • Furmaga L. (2000). Gwałt. Gdańsk: Tower Press.
 • Glendon M. A. (1998). Spojrzenie na nowy feminizm. „Więź” 1.
 • Haldar N., Cranston D., Turner E., MacKenzie I., Guillebaud J. (2000). How reliable is a vasectomy? Long-term follow-up of vasectomised men. „Lancet” 356, 43-44.
 • Hosseini H., Abdi F. (2012). Experiences of Vasectomy: A Phenomenological Study. „North American Journal of Medical Sciences” 4(12), 619-623.
 • Ibrahim A. (2014). Islam and birth control, http://islamiclearningmaterials.com/islam-birthcontrol [17.03.2013].
 • Jakubowski M. (?). Z prawnego punktu widzenia, http://www.swiat-zdrowia.pl/artykul/zprawnego-punktu-widzenia [17.03.2013].
 • Katechizm Kościoła Katolickiego (1994). Poznań: Pallottinum.
 • Kymlicka W. (1998). Współczesna filozofia polityczna. Kraków: Znak.
 • Łoś M. (1993). Czy feminizm wyzwolił kobiety Ameryki Północnej?. „Więź” 1.
 • MacFarquhar N. (1996). With Iran population boom, vasectomy receives blessing. „New York Times”, http://www.nytimes.com/1996/09/08/world/with-iran-populationboom-vasectomy-receives-blessing.html [17.03.2013].
 • Melosik Z. (2010). Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant. Kraków: Impuls.
 • Moszynski P. (2009). Rwanda denies plan to forcibly sterilise people with learning difficulties. „British Medical Journal” 339(6), b2712.
 • NSPCC (2012). Child protection registers statistics – Number of children on child protection registers or subject to a child protection plan at 31 March 2012.
 • Odrowąż-Coates A. (2008). Sytuacja kobiety aktywnej zawodowo w Polsce i we Włoszech. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Philliber S. G., Philliber W. W. (1985). Social and Psychological Perspectives on Voluntary Sterilization: A Review. „Studies in Family Planning, Population Council” 16(1), 129.
 • Prado Y., Weisfeld C., Hill E., Slatcher R. B. (2013). Machismo and Marital Satisfaction in Mexican American Couples. „Journal of Cross-Cultural Psychology” 44(2), 299-315.
 • Przecławska A. (1996). Pedagogika społeczna – Kręgi poszukiwań. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
 • Radlińska H. (1961). Pedagogika społeczna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Riesman D. (1996). Samotny tłum. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie „Muza”.
 • Rosaldo M. Z. (1974). Women, culture and society: a theoretical overview [w:] Rosaldo M. Z., Lamphere L. Women Culture and Society. Stanford CA: Stanford University Press.
 • Rowlands S., Hannaford P. (2003). The incidence of sterilisation in the UK. „BJOG British Journal of Obstetrics and Gynaecology: An International Journal” 110(9), 819-824.
 • Samples S. (1996). African Germans in the Third Reich [w:] Blackshire-Belay C. A. The African German Experience. Westport and London: Praeger Publishers.
 • Sterilised Roma woman wins human rights appeal (2011), http://www.humanrightseurope.org/2011/11/sterilised-roma-woman-wins-humanrights-appeal/ [17.03.2013].
 • Stoyanova G. (2013). Forced sterilization of Romani women – a persistent human rights violation, http://romediafoundation.wordpress.com/2013/02/07/forced-sterilization-ofromani-women-a-persisting-human-rights-violation/ [17.03.2013].
 • Terry G., Braun V. (2011). I’m committed to her and the family: positive accounts of vasectomy among New Zealand men. „Journal of Reproductive & Infant Psychology” 29(3), 276-291.
 • Tinder G. (1995). Myślenie polityczne, odwieczne pytania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Vasectomies don't always prevent pregnancy (2007), http://www.webmd.com/sex/birthcontrol/news/20040505/vasectomies-pregnancy-prevention [17.03.2013].
 • Weiske W. H. (2001). Vasectomy. „Andrologia” 33, 125-134.
 • Wright M.R. (1972). Psychological Aspects of Vasectomy Counseling. „The Family Coordinator, National Council of Family Relations” 21(3), 159-265.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0243d097-95be-45e7-a7f2-fbc9e8522494
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.