Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 5 | 107-120

Article title

Cudowne uzdrowienia fizyczne w Skrzatuszu? Ocena teologiczno-fundamentalna świadectw i wnioski pastoralne

Content

Title variants

EN
Miraculous physical healings in Skrzatusz? A fundamental theological evaluation of testimonies, and pastoral conclusions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu od początków swego istnienia słynie z łask udzielanych przez wstawiennictwo Maryi. Od początków jego istnienia, tj. od XVI wieku, gromadzone są liczne świadectwa uzdrowień. Władze kościelne już w XVII wieku powołały komisję teologiczną, której prace doprowadziły do uznania ich cudownego charakteru. Czy również współcześnie, korzystając z kryteriów wypracowanych przez teologię fundamentalną, możemy mówić o cudach uzdrowienia dokonujących się w Skrzatuszu? Historia i współczesność tego miejsca przekonują, że można w tym wypadku mówić o fama signorum (sława znaków), tj. o powszechnym przekonaniu, że w sposób wyjątkowy Bóg udziela tutaj swoich łask. Do uznania przez władze Kościoła współcześnie odnotowanych uzdrowień potrzebna byłaby jednak lepiej gromadzona dokumentacja i weryfikacja medyczna oraz utworzenie komisji teologicznej.
EN
The Sanctuary of Dolorous Mother of God in Skrzatusz has been famous from its beginnings of many graces given thanks to the intercession of Mary. And from its beginning in the 16th century there have been gathered testimonies of healings. The Church already in the 17th century established a theological commission, which workings allowed to recognize their miraculous character. Could we also nowadays, using the criteria worked out by the fundamental theology, recognize miraculous healings which took place in Skrzatusz? The history and the present of that place can encourage as to talk of fama signorum (the fame of signs), which means a common conviction of special graces of God provided in that place. However, contemporary healings to be recognized by the authorities of the Church need to be better documented and medically verified, and also there need to be a theological commission constituted.

Keywords

Year

Volume

5

Pages

107-120

Physical description

Contributors

 • Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie - rektor
 • Instytut Teologiczny w Koszalinie

References

 • Archiwum Parafii Skrzatuskiej, Korespondencja, dokumenty różne, Świadectwo uzdrowienia M. S. wraz z dokumentacją lekarską.
 • Archiwum Parafii Skrzatuskiej, Korespondencja, dokumenty różne, Świadectwo uzdrowienia.
 • Archiwum Salezjańskiej Inspektorii Pilskiej, Akta bez sygnatury. Tom: Skrzatusz. Korespondencja, dokumenty różne, Niezwykłe wydarzenie przed tronem Maryi Skrzatuskiej, maszynopis, Koszalin 19.01.1985.
 • Delerdt, Andrzej. Źródło łask Boskich Nieprzebrane. Nayświetsza Marya Bolesna w Obrazie Skrzetuskim, rękopis znajdujący się w Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.
 • Gutiérrez, José Luis. „I miracoli nell’apparato probatorio delle causa di canonizzazione”. Ius Ecclesiae 10 (1998): 502.
 • Jan Paweł II. List apostolski „Salvifici doloris”, rozdział VI.
 • Nowiński, Janusz. „Dzieje i kult cudownej figury Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Skrzatuszu w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (w dziesiątą rocznicę koronacji)”. Seminare 15 (1999): 389–397.
 • Parfianowicz, Wojciech, Wojciech Wójtowicz. „Ona się uśmiecha”. Dostęp 15.08.2017. http://koszalin.gosc.pl/doc/1666944.Ona-sie-usmiecha.
 • Parfianowicz, Wojciech. „Matka Boska Niezatapialna”. Gość Niedzielny 37 (2013): 70.
 • Paweł VI. Adhortacja apostolska „Marialis cultus”. O kulcie Najświętszej Maryi Panny. 2.02.1974 r.
 • Pawłowska, Karolina, Wojciech Parfianowicz. „Mój Skrzatusz”. Gość Koszalińsko-Kołobrzeski 37 (2013): 3.
 • Popko, Janusz, Michał Karpiński. „Choroba Legga-Calvégo-Perthesa”. Pediatria po dyplomie 16 (2012): 41.
 • Rusecki, Marian. Traktat o cudzie. Lublin, 2006.
 • Seweryniak, Henryk. Apologia pokolenia JP II. Płock, 2006.
 • Szczepaniuk, Piotr. Formacja duchowa w sanktuarium Matki Bolesnej w Skrzatuszu w latach 1952–2013, maszynopis rozprawy doktorskiej. Lublin, 2014.
 • Tanzella-Nitti, Giuseppe. „Miracolo”. W: Dizionario interdisciplinare di scienza e fede, red. Giuseppe Tanzella-Nitti i Alberto Strumia. Vol. I. Roma, 2002.
 • Tanzella-Nitti, Giuseppe. Teologia e scienza. Le ragioni di un dialogo. Milano, 2003.
 • Turiot, C. „Guarigione”. W: Dizionario critico di teologia, red. Jean-Yves. Lacoste i P. Coda. Roma, 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02443b92-bc35-4db3-a9d1-ca14f265fe7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.