PL EN


2018 | 1(94) | 137-145
Article title

AKTUALNE ZAGROŻENIE WOJNĄ HYBRYDOWĄ DLA POLSKI ZE STRONY FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Content
Title variants
EN
CURRENT THREATS OF A HYBRID WAR FOR POLAND FROM THE RUSSIAN SIDE
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The world is developing at a very high rate, in fact all areas of life such as science, technology, medicine and cyberspace. At the same time, proportionally to this progress and in relation to the development of technology, security-related concepts have evolved and are becoming a priority for many countries. The new face has come also for military activities. Developed countries have dealt with problems such as providing food and water to citizens, controlling the epidemic, and guaranteeing education, however, regardless of the level of urbanization, they face a new threat – a hybrid war. What are its features? What is its nature and direction? How to recognize its beginning and end? What measures are used to carry it out? Are international organizations able to counteract it effectively? This article attempts to answer the above questions and diagnoses the current level of threat of a hybrid war for Poland, mainly in the context of a specific geopolitical situation.
Year
Issue
Pages
137-145
Physical description
Dates
published
2018-05-07
Contributors
References
 • 1. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, https://www.bbn.gov.pl/pl.
 • 2. Borkowski R., Konflikty współczesnego świata, Wydawnictwo AGH, Kraków 2001.
 • 3. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, http://www.ce.uw.edu.pl.
 • 4. Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, http://blog.centruminicjatyw.org.
 • 5. Fryc M., Polska strategia obronności wobec zagrożenia militarnego z elementami „wojny hybrydowej”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, 2015/I.
 • 6. Hajduk J., T. Stępniewski, Wojna hybrydowa Rosji z Ukrainą, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2015, nr 4.
 • 7. Kołodziejczyk M., Analiza pojęcia wojny, agresji i napaści zbrojnej przykłady ich użycia w aktach prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, „Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej” nr 2(14) 2015.
 • 8. Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/sjp.
 • 9. Wasiuta O., Geneza pojęcia i zmiany podejścia do wojny hybrydowej dyskursie politycznym i wojskowym, „Przegląd Geopolityczny”, 17, 2016.
 • 10. Wiadomości TVP 1 z dnia 01.06.2017 r., https://www.youtube.com/watch.
 • 11. Wojnowski M., Koncepcja „wojny nowej generacji” w ujęciu strategów Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa wewnętrznego” nr 13 (7) 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02503e1b-5189-4919-a330-0d5c4bcd477b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.