Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3 | 5-23

Article title

Dekompozycja nierówności wynagrodzeń kobiet i mężczyzn z konstrukcją rozkładu kontrfaktycznego za pomocą funkcji hazardu

Content

Title variants

EN
Decomposition of gender pay gap by means of counterfactual distribution construction using hazard functions

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem opracowania jest przeprowadzenie dekompozycji nierówności wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w Polsce wzdłuż całego ich rozkładu, na podstawie „Europejskiego badania dochodów i warunków życia” (EU-SILC) w roku 2014. W badaniu wykorzystano możliwość oszacowania warunkowej funkcji rozkładu za pomocą elastycznych modeli hazardu ze zmiennymi objaśniającymi. Zastosowane podejście pozwoliło na wyjaśnienie struktury nierówności dochodowych pomiędzy dwiema badanymi grupami osób oraz na wyprowadzenie wniosków dotyczących wpływu indywidualnych cech osób na obserwowane różnice. Zaobserwowano, że wraz ze wzrostem płac zwiększały się nierówności w zarobkach kobiet i mężczyzn. Rozmiar oraz udział części niewyjaśnionej przez model rosła dla coraz wyższych grup dochodowych, natomiast część wyjaśnioną charakteryzowały wartości ujemne. Świadczy to o tym, że kobiety mają cechy bardziej poszukiwane przez pracodawców.
EN
The aim of this research is to decompose the gender pay gap in Poland along its distribution, based on the European Survey of Income and Living Conditions (EU-SILC) in 2014. The possibility of estimating conditional cumulative distribution function using a flexible hazards models with independent variables was applied in the analysis. The used method allowed to explain the structure of income inequalities between men and women and to infer the influence of individual person's characteristics on the observed differences. It was recognised that the increase in gender inequalities was accompanied by the income growth. The size and share of the unexplained by the model part grew with the amount of income, while the elucidated one was characterised by negative values. It proves that women share characteristics that are more preferred by employers.

Year

Issue

3

Pages

5-23

Physical description

Dates

published
2018-03-28

Contributors

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

References

 • Blinder, A. (1973). Wage Discrimination: Reduced Form and Structural Estimates. Journal of Human Resources, 8(4), 436—455. DOI: 10.2307/144855.
 • Brochu, P., Green, D. A., Lemieux, T., Townsend, J. (2015). The Minimum Wage, Turnover, and the Shape of the Wage Distribution. Working Paper, March 19, 2015.
 • Ciesielska, M. (2007). Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn. W: E. Lisowska (red.), Gender Index. Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy (s. 55—66). Warszawa: EQUAL, UNDP.
 • DiNardo, J., Fortin, N. M., Lemieux, T. (1996). Labor Market Institutions and the Distribution of Wages, 1973—1992: A Semiparametric Approach. Econometrica, 64(5), 1001—1044. DOI: 10.2307/2171954.
 • Donald, S. G., Green, D. A., Paarsch, H. J. (1995). Differences in earnings and wage distributions between Canada and the United States: An Application of a semi-parametric estimator of distribution functions with Covariates. Vancouver: The University of British Columbia.
 • Donald, S. G., Green, D. A., Paarsch, H. J. (2000). Differences in Wage Distributions between Canada and the United States: An Application of a Flexible Estimator of Distribution Functions in the Presence of Covariates. Review of Economic Studies, 67(4), 609—633. DOI: 10.1111/1467-937X.00147.
 • Firpo, S., Fortin, N. M., Lemieux, T. (2009). Unconditional Quantile Regressions. Econometrica, 77(3), 953—973. DOI: 10.3982/ECTA6822.
 • Fortin, N., Lemieux, T., Firpo, S. (2010). Decomposition Methods in Economics. National Bureau of Economic Research Working Paper Series, (16045). DOI: 10.3386/w16045.
 • Grajek, M. (2001). Gender pay gap in Poland. WZB Discussion Paper. FS IV 01-13.
 • Grajek, M. (2003). Gender Pay Gap in Poland. Economic Change and Restructuring, 36(1), 23—44. DOI: 10.1023/b:ecop.0000005729.71467.38.
 • GUS (2016a). Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce (stan w 2014 roku). Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/roznice-w-wynagrodzeniach-kobiet-i-mezczyzn-w-polsce-stan-w-2014-roku,12,1.html.
 • GUS (2016b). Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2016. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/kobiety-i-mezczyzni-na-rynku-pracy-2016,1,6.html.
 • Juhn, Ch., Murphy, K. M., Pierce, B. (1993). Wage Inequality and the Rise in Returns to Skill. Journal of Political Economy, (101), 410—442. DOI: 10.1086/261881.
 • Kalinowska-Nawrotek, B. (2004). Nierówności płci na rynku pracy. W: M. G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy (s. 343—357). Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 • Kot, S. M., Podolec, B., Ulman, P. (1999). Problem dyskryminacji płacowej ze względu na płeć. W: S. M. Kot (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji (s. 225—264), Warszawa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Landmesser, J. M. (2013). Dekompozycja różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami w procesie opuszczania stanu bezrobocia. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 14(3), 51—61.
 • Landmesser, J. M., Karpio, K., Łukasiewicz, P. (2015). Decomposition of Differences Between Personal Incomes Distributions in Poland. Quantitative Methods in Economics, 16(2), 43—52.
 • Landmesser, J. M. (2016). Decomposition of Differences in Income Distributions Using Quantile Regression. Statistics in Transition — new series, 17(2), 331—348.
 • Łopatka, A. (2015). Poziom i przyczyny różnicowania wynagrodzeń w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 401, 243—252. DOI: 10.15611/pn.2015.401.22.
 • Machado, J. F., Mata, J. (2005). Counterfactual Decomposition of Changes in Wage Distributions Using Quantile Regression. Journal of Applied Econometrics, 20, 445—465. DOI: 10.1002/jae.788.
 • Meyer, B. (1990). Unemployment Insurance and Unemployment Spells. Econometrica, 58(4), 757—782. DOI: 10.2307/2938349.
 • Meyer, R. H., Wise D. A. (1983). The effects of the Minimum Wage on the Employment and Earnings of Youth. Journal of Labour Economics, 1(1), 66—100. DOI: 10.1086/298005.
 • Oaxaca, R. (1973). Male-Female Wage Differentials in Urban Labor Markets. International Economic Review, 14(3), 693—709. DOI: 10.2307/2525981.
 • Rokicka, M., Ruzik, A. (2010). The Gender Pay Gap in Informal Employment in Poland. CASE Network Studies and Analyses, 406. DOI: 10.2139/ssrn.1674939.
 • Słoczyński, T. (2012). Wokół międzynarodowego zróżnicowania międzypłciowej luki płacowej. International Journal of Management and Economics, 34, 169—185.
 • Śliwicki, D. (2015). Różnice w wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet w województwach. Wiadomości Statystyczne, 10, 17—28.
 • Zwiech, P. (2010). Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w Polsce. Zeszyty Naukowe Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 20, 281—287.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02508faf-26e7-4624-b337-fab9cbe0c742
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.