Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 15 | 4 | 111-119

Article title

Przygotowania polskich sportowców do startu w igrzyskach olimpijskich 1940 roku

Authors

Content

Title variants

EN
Preparations of Polish Athletes for the Olympic Games in 1940

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W styczniu 1939 roku polscy sportowcy zaczęli przygotowania do letnich i zimowych igrzysk olimpijskich zaplanowanych na 1940 rok w Helsinkach w Finlandii i Sankt Moritz w Szwajcarii. Ponad stu pięćdziesięciu sportowców, reprezentujących dwanaście dyscyplin sportu, wzięło udział w tych przygotowaniach. W dniu 16 maja 1939 roku stu trzydziestu pięciu polskich sportowców złożyło przysięgę olimpijską w ośmiu polskich miastach. Były to podniosłe uroczystości o silnym zabarwieniu patriotycznym. Przygotowania do igrzysk odbywały się w atmosferze napiętej sytuacji międzynarodowej, pogarszających się z miesiąca na miesiąc stosunków polsko-niemieckich i zbliżającej się wojny.
EN
In January 1939, Polish athletes began the preparations for the Summer and Winter Olympic Games planned for 1940 in Helsinki, Finland and St-Moritz, Switzerland. Over hundred and fifty athletes representing twelve disciplines of sports took part in these preparations. On May 16, 1939, one hundred and thirty five Polish athletes took the Olympic oath in eight Polish cities. These ceremonies were solemn and included strong patriotic accents. The preparations for the Games were held in the atmosphere of the tension in the international situation, and the Polish-German relations were worsening from month to month as the war was inevitably approaching.

Contributors

author
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

  • 50 lat na olimpijskim szlaku, Warszawa 1969.
  • Głowacki W., Dzieje żeglarstwa polskiego, Gdańsk 1989.
  • Łuczak M., Szermierka w Polsce 1918–1945, Poznań 2016.
  • Młodzikowski G., Olimpiady ery nowożytnej. Idea i rzeczywistość, Warszawa 1984.
  • Trojanowski E., Ostatnia wyprawa sportowa Polaków za granicę w 1939 roku, [w:] Wryk R. (wyb. i oprac.), Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 240–263.
  • Tuszyński B., Tytani mikrofonu, Warszawa 1992.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-025972b3-491e-4ece-9e08-6dc8c69ca2ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.