PL EN


2010 | 15 | 9-17
Article title

Życie i twórczość Profesora doktora habilitowanego Stanisława Misztala

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy tom Prac Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, dotyczący problematyki kształtowania procesów transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych, pragniemy dedykować Panu Profesorowi doktorowi habilitowanemu Stanisławowi Misztalowi, współorganizatorowi i długoletniemu wiceprzewodniczącemu, a następnie przewodniczącemu Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, jako dowód uznania i podziękowanie za Jego ogromy wkład w rozwój geografii przemysłu jako dyscypliny naukowej oraz długoletnią owocną działalność w Polskim Towarzystwie Geograficznym.
Keywords
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-025fe597-e152-40f4-b5e5-81f203709dc5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.