Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 15 | 9-17

Article title

Życie i twórczość Profesora doktora habilitowanego Stanisława Misztala

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy tom Prac Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, dotyczący problematyki kształtowania procesów transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych, pragniemy dedykować Panu Profesorowi doktorowi habilitowanemu Stanisławowi Misztalowi, współorganizatorowi i długoletniemu wiceprzewodniczącemu, a następnie przewodniczącemu Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, jako dowód uznania i podziękowanie za Jego ogromy wkład w rozwój geografii przemysłu jako dyscypliny naukowej oraz długoletnią owocną działalność w Polskim Towarzystwie Geograficznym.

Keywords

Contributors

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-025fe597-e152-40f4-b5e5-81f203709dc5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.