Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 200 | 48-64

Article title

Zakres odpowiedzialności podatkowej likwidatora w spółce kapitałowej w likwidacji

Authors

Content

Title variants

EN
The Scope of the Tax Liability of the Liquidator in the Association of the Capital Company Being in the State of Liquidation

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
First of all, the present study contains considerations, which refer to analysis of the doubtful issue whether the liquidator in association of capital company may bear tax liability for the obligations. For determined in this way research area, the analysis of the relevant jurisdiction becomes useful, which possesses, in the mentioned case, features of the absence of uniformity. The above questions evoke numerous controversies, particularly if it is pointed out that in the light of being in force provisions of the Fiscal Law, the liquidator is not involved in third persons list (catalogue). Lack of the liquidators' presence in this provision, we may, in this way, regard as certain inconsistency of the legislator, but we cannot, on the grounds of it, construct a thesis which includes third persons in the tax liability, also other managing the company's property persons, for example - liquidators.

Year

Volume

200

Pages

48-64

Physical description

Contributors

author

References

 • Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, tom I, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Kidyba A., Wybrane zagadnienia związane z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, "Monitor Prawniczy" 2000, nr 3.
 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J.A. Strzępka, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. IV, red. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, M. Tarska, R. Zawłocki, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz z orzecznictwem, J.A. Strzępka, W. Popiołek, A. Witosz, E. Zielińska, C.H. Beck, Warszawa 2001.
 • Kozieł G., Zakończenie działalności spółki handlowej w sposób uzgodniony przez wspólników, "Prawo Spółek" 2011, nr 7-8.
 • Kwietko-Bębnowski M., Ordynacja podatkowa. 366 wyjaśnień i interpretacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Majkowski W., Dziemaszkiewicz-Kwiecińska A., Odpowiedzialność członków zarządu oraz likwidatorów za zaległości podatkowe likwidowanej spółki kapitałowej, "Przegląd Podatkowy" 2012, nr 12.
 • Mariański A., Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe, ODiDK, Gdańsk 2004.
 • Nowacki A., Przejście spółki kapitałowej w organizacji w spółkę dojrzałą, "Prawo Spółek" 2010/12.
 • Ordynacja podatkowa, red. C. Kosikowski, L. Etel, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Sęk P., Likwidacja spółek kapitałowych w organizacji, "Przegląd Prawa Handlowego" 2013, nr 5.
 • Spółka akcyjna, tom III, red. A. Kidyba, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 • Trzebiatowski M., Od kiedy firma spółki handlowej z dodatkiem "w likwidacji", "Prawo Spółek" 2010, nr 12.
 • Witosz A., Likwidacja spółek w Kodeksie spółek handlowych. Zakres regulacji - stagnacja czy stan optymalny? [w:] Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne, red. A. Witosz, J. Wojtyła, "Studia Ekonomiczne" 2012, nr 86.
 • Witosz A., Likwidacja a czynności likwidacyjne, "Przegląd Prawa Handlowego" 2010, nr 5.
 • Witosz A., Likwidacja spółek handlowych w Kodeksie spółek handlowych. Stan obecny a stan pożądany [w:] Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, red. P. Machnikowski, J. Gołaczyński, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Witosz A., Restrukturyzacja spółek handlowych jako propozycje układowe w upadłości z możliwością zawarcia układu, "Prawo Spółek" 2003, nr 11 i 12.
 • Witosz A., Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych, LexisNexis, Warszawa 2011.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. Dz.U. z 2013 r., Nr 330 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. Dz.U., z 2013 r. Nr 1203 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz.U. z 2012 r., Nr 749 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, tj. Dz.U. z 2013 r., Nr 1030 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, tj. Dz.U. z 2012 r., Nr 1112 z późn. zm.).
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 1993 r. III CZP 162/92, OSNC 1993, nr 6, poz. 103.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 września 1993 r. II UZP 15/93, OSNC 1994, nr 3, poz. 48.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 1997 r. III CZP 24/97, OSNC 1997, nr 11, poz. 165.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 1999 r. III CZP 10/99, OSNC 1999, nr 12, poz. 203.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 24 października 2006 r. I SA/Po 296/06 (LEX nr 549654).
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2006 r. III CZP 118/06, OSNC 2007, nr 9, poz. 136.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2008 r. III CZP 143/07, OSNC 2008, nr 3, poz. 38).
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2008 r., IV CSK 20/08.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2008 r. II UK 341/07 (LEX nr 1350047).
 • Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 8 września 2009 r. I SA/Bd 203/09 (LEX nr 560426).
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2010 r. III CZP 91/09 (LEX nr 551031).
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 października 2010 r. III SA/Wa 861/10 (LEX nr 757801).
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 28 października 2010 r. II CSK 227/10, OSNC-ZD, 2011, nr 1, poz. 23.
 • Wyrok NSA w Warszawie z dnia 15 marca 2011 r. I OSK 706/10 (LEX nr 1079810).
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 listopada 2011 r. III SA/Wa 595/11.
 • www.premier.gov.pl.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02627b9f-8761-452f-8be9-c0c2a3a9e4f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.