PL EN


2019 | 3(21) | 6-21
Article title

Collective Memories, Institutions and Law

Content
Title variants
PL
Pamięci zbiorowe, instytucje i prawo
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper aims at explaining the concepts of collective memory, institutions, politics, law, as well as relations between them. By means of a short explanation of a network of mutual relations between these notions, we want to show how law and collective memories interact and how the relation between them is formed. At the same time, we see three modes of relations between collective memories and law: 1) past before the law, 2) memory laws and 3) law as collective memory. The first view consists in evaluating the past under a court trial. The second one in creating legal rules which promote or demand commemoration of a specific vision of the past. The third approach perceives law itself as institutionalized collective memory.
PL
Artykuł ma na celu wyjaśnienie wzajemnych powiązań między koncepcjami pamięci zbiorowej, instytucji, polityki oraz prawa. Poprzez ukazanie sieci wzajemnych powiązań między tymi pojęciami chcemy pokazać, jak prawo i pamięć zbiorowa oddziałują na siebie. Jednocześnie widzimy trzy ujęcia relacji między pamięcią zbiorową a prawem, które możemy odpowiednio określić jako: 1) przeszłość przed prawem, 2) prawa pamięci 3) prawo jako pamięć zbiorowa. Pierwsze ujęcie polega na ocenie przeszłości w ramach procesu sądowego. Drugie polega na tworzeniu przepisów prawnych, które promują lub wymagają upamiętnienia określonego wydarzenia z przeszłości. Trzecie ujęcia polega na postrzeganiu samego prawa jako zinstytucjonalizowanej pamięci zbiorowej.
Year
Volume
Pages
6-21
Physical description
Dates
published
2019-12-01
Contributors
References
Notes
EN
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0263f5e4-bb8f-4993-ba9b-21794b3f208d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.