Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3 | 1 | 317-330

Article title

Zastosowanie syntetycznych miar do konstrukcji Mapy Pozycji Konkurencyjnej przedsiębiorstw w aspekcie wydatków na B+R i wyniku finansowego

Content

Title variants

EN
The use of synthetic measures to construct the Competitive Position Map of enterprises in terms of spending on R&D and financial results

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest zastosowanie syntetycznych miar do konstrukcji Mapy Pozycji Konkurencyjnej przedsiębiorstw w 2013 roku, z punktu widzenia wydatków na B+R i wyników finansowych. Do realizacji celu wykorzystano wielowymiarową analizę porównawczą, dzięki której oszacowano zmienne synte tyczne umożliwiające konstrukcję rankingów dla każdego z badanych obszarów. Rozważania w niniejszym artykule osadzone są w nurcie teorii zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Zastosowanie syntetycznych miar dla grup wskaźników lepiej odzwierciedla badane zjawisko niż analiza jednowymiarowa. Mapa jako graficzna forma prezentacji pozycji konkurencyjnej jest bardziej czytelną formą niż jednowymiarowy ranking 2500 spółek, ponieważ daje możliwość przyporządkowania przedsiębiorstw do 4 grup oraz ich relatywnej oceny. Zastosowana procedura tworzenia Mapy Pozycji Konkurencyjnej może być stosowana w badaniu innych zależności, a jej zaletą jest możliwość relatywnej oceny pozycji obiektów w oparciu o syntetyczne miary.

Keywords

Year

Volume

3

Issue

1

Pages

317-330

Physical description

Contributors

 • Dr, Katedra Bankowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
 • Dr, Katedra Bankowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot,

References

 • Bank Światowy (2015), http://data.worldbank.org/indicator, dostęp dnia 23.06.2015.
 • Barney J. B. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, „Journal of Management”, No. 17.
 • Bennett-Stewart III G. (1991), The Quest for Value, Harper Collins, New York.
 • Bessen J. (2014), The Evidence Is In: Patent Trolls Do Hurt Innovation, „Harvard Business Review”, November.
 • Chan L. K. C., Lakonishok J., Sougiannis T. (2001), The Stock Market Valuation of Research and Development Expenditures, „The Journal of Finance”, Vol. 56, Issue 6.
 • Cohen W. M., Levinthal D. A. (1990), Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation, „Administrative Science Quarterly”,Vol. 35.
 • Eberhart A. C., Maxwell W. F., Siddique A. R. (2004), An Examination of Long-Term Abnormal Stock Returns and Operating Performance Following R&D Increases, „Journal of Finance”, Vol. 59, No. 2.
 • Gopalakrishnan S. (2000), Unraveling the links between dimensions of innovation and organizational performance, „Journal of High Technology Management Research”, Vol. 11, No. 1.
 • Griffin A., Page A. L. (1996), PDMA success measurement project: Recommended measures for product development success and failure, „Journal of Product Innovation Management”, Vol. 13.
 • Griliches Z. (1986), Productivity, R&D and basic research at firm level in the 1970s, „American Economic Review”, Vol. 76, No. 1.
 • Griliches Z. (1994), Explanations of productivity growth: Is the glass half- -empty, „American Economic Review”, Vol. 84, No. 1.
 • Goto A., Suzuki K. (1989), R&D capital, rate of return on R&D investment and spillover of R&D in Japanese manufacturing industries, „Review of Economics and Statistics”, Vol. 71, No. 4.
 • Henderson R. M., Cockburn I. M. (1994), Measuring competence: exploring firm-effects in pharmaceutical research, „Strategic Management Journal”, Vol. 15.
 • Jaegers T., Lipp-Lingua C., Amil D. (2013), High-technology and medium- -high technology industries main drivers of EU-27’s industrial growth, Eurostat Statistics in focus No. 1.
 • Jajuga K. (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Komisja Europejska, 2015, The 2014 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html, dostęp dnia 15.06.2015.
 • Kumar R., Nei K. O. (1998), Differential learning and interaction in Alliance dynamics: a process and outcome discrepancy model, „Organization Science”, Vol. 9, No. 3.
 • Lev B., Sarath B., Sougiannis T., (2005), R&D Reporting Biases and their Consequences, „Contemporary Accounting Research”, Vol. 22.
 • Lichtenberg F., Siegel D. (1991), The impact of R&D investment on productivity: new evidence using linked R&D–LRD data, „Economic Inquiry”, Vol. 29, No. 2.
 • Li J. (2000), High Tech industries and competitive advantage on emerging markets: a study of foreign telecommunications equipment firms in China, „The Journal of High Technology Management Research”, Vol. 10, No. 2.
 • McCann J. E. (1991), Patterns of growth, competitive technology, and financial strategies in young ventures, „Journal of Business Venturing”, Vol. 6.
 • Miller M., Modgiliani F. (1961), Dividend policy, growth and valuation of shares, „The Journal of Business”, Vol. 34, No. 4.
 • Mills R. W. (2005), Dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców. Zasady i praktyka analizy wartości strategicznej, ODDK, Gdańsk.
 • Pawłowicz L. (1988), Wybrane metody taksonomii numerycznej i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Porter M. E. (1980), Competitive Strategy, The Free Press, New York.
 • Porter M. E. (1985), Competitive Advantage, The Free Press, New York.
 • Porter M. E. (2006), Przewaga konkurencyjna. Osi¹ganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice.
 • Rappaport A. (1992), CFOs and strategists: forging a common framework, „Harvard Business Review”, Vol. 70, No. 3.
 • Rappaport A. (1999), Wartośæ dla akcjonariuszy. Poradnik mened¿era i inwestora, WIG-PRESS, Warszawa.
 • Shan W. (1990), An empirical analysis of organizational strategies by entreprenual high technology firms, „Strategic Management Journal”, Vol. 11.
 • Scherer F. M. (1993), Lagging productivity growth: Measurement, technology and shock effects, „Empirica”, Vol. 20.
 • Stock G. N., Greis N. P., Fischer W. A. (2001), Absorptive capacity and new product development, „Journal of High Technology Management Research”, Vol. 12.
 • Tarczyński W., Łuniewska M. (2006), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wakelin K. (2001), Productivity growth and R&D expenditure in UK manufacturing firms, „Research Policy”, Vol. 30.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02685e3d-caf2-4f16-b1a8-1a95a162f4eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.