Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 473 | 562-569

Article title

Innowacyjność usług turystycznych – koncepcja modelu procesu rozproszonego

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Problemem badawczym omawianym w niniejszej publikacji jest innowacyjność w turystyce, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki zdrowotnej. Głównym celem badawczym jest wyłonienie i konstrukcja modelu procesu innowacyjnego, który jest najbardziej efektywny przy wprowadzaniu innowacji w turystyce zdrowotnej w Polsce. Do realizacji celu zastosowano metody badawcze o charakterze ilościowym i jakościowym. Pierwszy etap badań przeprowadzono z wykorzystaniem metody Delphi. Kolejnym etapem były badania ilościowe na próbie 461 podmiotów, gdzie wykorzystano metody ankietową oraz wywiadu standaryzowanego. Uzyskane rezultaty, w postaci modelu rozproszonego procesu innowacyjnego w turystyce, wpisują się w lukę poznawczą w zakresie teorii innowacji. Wyniki prezentowanych badań powinny znaleźć zastosowanie na rynku, pokazując najbardziej efektywny proces innowacyjny, pozwalający na wzrost innowacyjności podmiotów świadczących usługi w zakresie turystyki zdrowotnej.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-026f6b74-20eb-47c7-a410-795502a9d0e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.