PL EN


2019 | 40 | 2 | 215-230
Article title

Utwory o inspiracji religijnej Wojciecha Łukaszewskiego w świetle duchowej postawy kompozytora

Content
Title variants
EN
Religious art of Wojciech Łukaszewski in the context of the composer's spiritual attitude
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono utwory o tematyce religijnej Wojciecha Łukaszewskiego. Skomponował on trzy dzieła przeznaczone na dużą obsadę wykonawczą oraz pięć pieśni religijnych na głos solo i głos z fortepianem lub organami. Utwory te zawierają wyraźne konotacje religijne. Confessioni były inspirowane lekturą Wyznań św. Augustyna, w De morte Boleslaui Carmina kompozytor przywołuje motywy pieśni Bogurodzica. W utworach o tematyce religijnej wykorzystał teksty Romana Brandstaettera, Galla Anonima, ks. Rogera Degrelle’a oraz trzy polskie kolędy. Artykuł jest pierwszą próbą spenetrowania tego tematu. Ważnym materiałem pomocnym w analizie utworów i duchowości kompozytora były jego listy do narzeczonej, Marii Patrzyk.
EN
The article discusses the religious creativity of Wojciech Łukaszewski. He composed three works for a large ensembles and five religious songs for solo voice and solo voice with piano or organ. These works have religious connotations. Confessioni were inspired by the Confessions of Saint Augustine. In De morte Boleslaui Carmina, the composer repeatedly quotes the Polish song Bogurodzica. In works on religious subjects, he used the texts of Roman Brandstaetter, Gallus Anonymus and Roger Degrelle and three Polish carols. The article is the first attempt to explore this topic. An important material helpful in the analysis of the composer’s compositions and spirituality were his letters to Maria Patrzyk – his bride.
Year
Volume
40
Issue
2
Pages
215-230
Physical description
Dates
printed
2019-06-30
Contributors
 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
References
 • Czarny, Iwona. 1997. Wspomnienie o Wojciechu Łukaszewskim. W: Marcin Łukaszewski. Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, 94-96. Częstochowa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • Gabryś, Ryszard. 1974. Polska muzyka współczesna w Częstochowie. Ruch Muzyczny, 14.
 • Kofin, Ewa. 1997. Sukces wrocławskich wykonawców (1966). W: Marcin Łukaszewski. Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, 24. Częstochowa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • Łukaszewski, Marcin Tadeusz. 2013. Stan badań nad życiem i działalnością Wojciecha Łukaszewskiego (1936-1978). Seminare. Poszukiwania naukowe, 34, 351-365.
 • Łukaszewski, Marcin Tadeusz. 2015. Wojciech Łukaszewski jako krytyk muzyczny. Edukacja Muzyczna, 10, 181-204. DOI: 10.16926/em.2015.10.10.
 • Łukaszewski, Marcin Tadeusz. 2016a. Związki Wojciecha Łukaszewskiego ze Śląskiem, referat. W: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Twórczość i kultura muzyczna krajów słowiańskich”, Częstochowa: Akademia Jana Długosza.
 • Łukaszewski, Marcin Tadeusz. 2016b. Związki Wojciecha Łukaszewskiego ze Śląskiem. Edukacja Muzyczna, 11, 97-118. DOI: 10.16926/em.2016.11.05.
 • Łukaszewski, Marcin Tadeusz. 2018a. Twórczość chóralna Wojciecha Łukaszewskiego, referat. W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna „Muzyka chóralna – dokonania, perspektywy. Muzyka chóralna XX i XXI wieku”, Białystok: Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny UMFC.
 • Łukaszewski, Marcin Tadeusz. 2018b. Wojciech Łukaszewski – dzieje krótkiego życia i dziedzictwo twórcze, referat, 13.04.2018. W: Warszawa: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Łukaszewski, Marcin Tadeusz. 2018c. Polskie toccaty fortepianowe XX i XXI wieku. Dzieje gatunku, typologia, idiomatyka. W: Między muzykologiczną refleksją a pedagogiczną pasją. Księga jubileuszowa 2 dedykowana Profesorowi Leonowi Markiewiczowi w dziewięćdziesiąte urodziny, red. Iwona Mida i Anna Waluga, 29-72. Katowice: Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego.
 • Łukaszewski, Marcin. 1997. Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość. Częstochowa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • Łukaszewski, Paweł. 1997. Komentarz do utworu: „Litania do Madonny Treblińskiej”. W: Marcin Łukaszewski. Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, 228. Częstochowa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • Łukaszewski, Paweł. 2012. Nie jestem ulubieńcem krytyki. W: Agnieszka Lewandowska-Kąkol. Dźwięki, szepty, zgrzyty. Wywiady z kompozytorami, 203-213. Warszawa: Wydawnictwo Fronda.
 • Łukaszewski, Wojciech. 1960-1966. Listy do Marii Patrzyk [Łukaszewskiej], rękopis w zbiorach M. Łukaszewskiej. Listy z: 11.04.1960, 14.04.1960, 1.07.1960, 5.08.1960, 6.08.1960, 16.09.1960, 6.12.1960, 27.02.1961, 13.03.1961, 11.04.1961, 4.05.1961, 26.05.1961, 7.02.1962, 14.02.1962, 8.03.1962, 24-25.12.1966.
 • Łukaszewski, Wojciech. 2009a. De Morte Boleslaui Carmina, uwagi o utworze, komentarz do pracy dyplomowej (1965). W: Wojciech Łukaszewski. Muzyczne interludia. Recenzje, sprawozdania, refleksje, wywiady, red. Marcin Tadeusz Łukaszewski, 29-33. Warszawa: Musica Sacra Edition.
 • Łukaszewski, Wojciech. 2009b. Dzieła wszystkie, t. 2: Pieśni na głos i fortepian. Warszawa: Musica Sacra Edition.
 • Malko, Wanda. 1997. Koncert kompozytorski Wojciecha Łukaszewskiego. Życie Częstochowy (29.05.1973). W: Marcin Łukaszewski. Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, 110. Częstochowa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • Malko, Wanda. 1997. Koncert muzyki polskiej, omówienie programu. Częstochowa, 14.01.1983. W: Marcin Łukaszewski. Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, 111. Częstochowa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • Pacewicz, Izabela. 1997. Pamięci Wojciecha Łukaszewskiego, omówienie programu koncertu monograficznego Wojciecha Łukaszewskiego, Warszawa, 16.04.1993. W: Marcin Łukaszewski. Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, 111. Częstochowa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • Piekarski, Władysław Edward i Zbigniew Stańczyk. 2006. Słownik biobibliograficzny twórców literatury związanych z Ziemią Częstochowską (wraz z okolicą). Częstochowa: Wydawnictwo „Wikstan”.
 • Środowska, Agnieszka Katarzyna. 2016. Twórczość pieśniarska Wojciecha Łukaszewskiego, praca magisterska. Bydgoszcz: Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0271c685-f24e-4539-9057-f541ed603fef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.