PL EN


2017 | 485 | 134-152
Article title

Znaczenie udziałów we wpływach w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2010–2015

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia zagadnienie udziałów w dochodach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez budżet centralny do poszczególnych budżetów jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa). W opracowaniu ujęto również różnego rodzaju zachęty stosowane przez JST w celu zwiększenia wpływów. W części zasadniczej przeanalizowano dane statystyczne o kształtowaniu się udziałów we wpływach dla JST w podziale na województwa. Analiza dotyczyła pięcioletniego okresu i zawierała się w latach 2011–2015. Końcowo wyciągnięto wnioski z przeprowadzonej analizy, które sprowadzały się m.in. do stwierdzenia, że największe znaczenie w dochodach JST mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo wskazano na możliwości zmian, które mogłyby się przyczynić do sprawniejszego przekazywania udziałów w podatkach dochodowych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-027209cf-a52e-4031-a39f-969204472847
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.