PL EN


2012 | 12 | 139-147
Article title

Nowe trendy w funkcjonowaniu administracji publicznej

Title variants
EN
New trends in the functioning of public administration
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Currently observed changes identified with such processes as globalization influenced all areas of human life and concern all operators in practice. Changing development conditions cause that the problems become more complex and more difficult to predict. They also influence the structures of public administration and force changes.
Year
Issue
12
Pages
139-147
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Administracja publiczna, red. J. Hausner, PWN, Warszawa 2005.
 • Bauman Z., Glokalizacja, czyli komu globalizacja, a komu lokalizacja, „Studia Socjologiczne” 1997, nr 3.
 • Czaputowicz J., Zarządzanie w administracji publicznej w dobie globalizacji, maszynopis powielony.
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2004.
 • Jarobe K.P., Globalization: one World, two Versions, [w:] Globalization and Social Governance in Europe and the United States, European Commission, Forword Studies Unit, Working Paper 1999.
 • Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 • John P., Local Governance In Western Europe, SAGE, London – Thousand Oaks – New Delhi 2001.
 • Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego. Studia z gospodarki przestrzennej, red. B. Jałowiecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1988.
 • Putnam R., Demokracja w działaniu, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.
 • Sakowicz M., Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2007.
 • Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, red. B. Jałowiecki, W. Łukowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 • Swianiewicz P., Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej, „Studia Regionalne i Lokalne” 2005, nr 4 (22).
 • Waldziński D., Skazani na lokalność? Społeczności lokalne wobec ekonomicznych konsekwencji współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych, „Problemy Zarządzania” 2006, nr 3 (13).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02726970-1a09-4ed0-8ec3-8d746f0c1a46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.