Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1/2013 (41) t.2 | 112-127

Article title

Zmiany ról zarządczych lekarzy w szpitalach: czego możemy się nauczyć od Brytyjczyków?

Content

Title variants

EN
Change of managerial roles of doctors in hospitals: what can we learn from the British?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł przedstawia role medical managers i nastawienie do nich prezentowane przez brytyjskich i polskich lekarzy oraz ewolucję tego nastawienia w ostatnich dekadach. Artykuł powstał na podstawie analizy literatury, dokumentów systemowych, statystyk dotyczących ochrony zdrowia oraz wywiadów półustrukturyzowanych.W wyniku badania stwierdzono, że w przeszłości lekarze niechętnie podejmowali role zarządcze w brytyjskim systemie ochrony zdrowia, natomiast w polskim – byli nimi zainteresowani. Zmiany w obu krajach (większa orientacja rynkowa, polityka prowadzona w Wielkiej Brytanii) zmieniły omawiane nastawienie lekarzy. Obecnie w Wielkiej Brytanii lekarze wykazują chęć podejmowania ról zarządczych, a w Polsce w publicznych szpitalach lekarze są mniej zainteresowani takimi stanowiskami, w związku z pojawianiem się większych korzyści finansowych za wykonywanie zadań klinicznych. W szpitalach prywatnych natomiast lekarze lepiej rozumieją potrzebę współpracy z menedżerami i z innymi grupami zawodowymi.
EN
This paper surveys the attitudes to managerial roles shown by Polish and British doctors and their evolution over the past decades. The paper is based on a review and analysis of literature, policy documents, healthcare statistic sand semi-structured interviews. Results of this research show that in the past doctors were reluctant to assume managerial roles in the UK system, whereas they were actually keen to do so in the Polish one. Changes in both countries (more market orientation in both countries, UK state policy) changed the doctors’ attitude to management. In the UK, doctors are at the moment more interested in taking on managerial responsibilities, while in Poland they are less interested in doing so in public hospitals due to the financial incentives attached to clinical work. In private hospitals, however, doctors understand the need for collaboration with general managers and other professional groups.

Year

Pages

112-127

Physical description

Dates

published
2013-03-15

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
author
 • Leeds University Business School, Leeds

References

 • Anthony, R.N. i Young, D.W. (1998). Management Control in Nonprofit Organizations.
 • Irwin, Homewood, Illinois: McGraw-Hill, s. 66–67. Audit Commission. (2007). A prescription for partnership: engaging clinicians in financial management. London.
 • Baczewski, J. i Haber, M. (2010). Budżetowanie szpitala powiatowego. W: M. Kautsch (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotne. Nowe wyzwania. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Bate, P. (2000). Changing the culture of a hospital: From hierarchy to networked community. Public Administration, 78(3), http://dx.doi.org/10.1111/1467-9299.00215, s. 485–512.
 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. (2011). Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2011. Warszawa: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
 • Degeling, P., Kennedy, J. i Hill, M. (2001). Mediating the cultural boundaries between medicine, nursing and management – the central challenge in hospital reform. Health Services Management Research, 14, http://dx.doi.org/10.1258/0951484011912519, s. 36–48.
 • Dent, M. (2003). Remodelling hospitals and health professionals in Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Dopson, S. (1996). Doctors in management: a challenge to established debates. W: L. Leopold, I. Glover i M. Hughes (red.), Beyond Reason: The National Health Service and the Limits of Management (s. 173–188). Aldershot: Avebury.
 • Dopson, S. (2009). Changing forms of Managerialism in the NHS: Hierarchies, markets and networks. W: J. Gabe i M. Calnan, (red.), The New Sociology of the Health Service. London: Routledge.
 • Dziennik Gazeta Prawna. (2012). Zdrowie w Polsce jest kosztowne. Na leczenie wydajemy ponad 600 złotych rocznie z własnej kieszeni, 11 lipca. Pozyskano z: http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/631860,zdrowie_w_polsce_jest_kosztowne_na_leczenie_wydajemy_ponad_600_zlotych_rocznie_z_wlasnej_kieszeni.html, (11.07.2012).
 • Ferlie, E., Ashburner, L., Fitzgerald, L. i Pettigrew, A.M. (1996). The New Public Management in Action. Oxford: Oxford University Press.
 • Fitzgerald, L. (1994). Moving clinicians into management: a professional challenge or threat?. Journal of Management in Medicine, 8(6), http://dx.doi.org/10.1108/02689239410073420, 32–44.
 • Fitzgerald, L. i Ferlie, E. (2000). Professionals: Back to the Future. Human Relations, 53(5), http://dx.doi.org/10.1177/0018726700535005, 713–739.
 • Forbes, T., Hallier, J. i Kelly, L. (2004). Doctors as managers: Investors and reluctants in a dual role. Health Services Management Research, 17, http://dx.doi.org/10.1258/0951484041485638, 167–176.
 • Freidson, E. (1994). Professionalism Reborn: Theory, Policy and Prophecy. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Freidson, E. (2001). Professionalism: The Third Logic. Cambridge: Polity Press.
 • Frey, D. (2010). Pielęgniarka oddziałowa nie do zastąpienia. Rzeczpospolita, 18 czerwca. Pozyskano z: http://www.rp.pl/artykul/495492.html, (07.07.2012).
 • Giordano, R. (2010). Leadership needs of medical directors and clinical directors, London: The Kings Fund.
 • Hafferty, F.W. i Light, D.W. (1995). Professional Dynamics and the Changing Nature of Medical Work. Journal of Health and Social Behavior, 35, Extra Issue, http://dx.doi.org/10.2307/2626961, 132–153.
 • Ham, C. i Dickinson, H. (2008). Engaging doctors in leadership: What can we learn from international experience and research evidence?. Warwick: NHS Institute.
 • Harrison, S., Hunter, D.J., Marnoch, G. i Pollit, C. (1992). Just Managing: Power and Culture in the National Health Service. Basingstoke: Macmillan.
 • Hoff, T.J. (1998). Physician executives in managed care: Characteristics and job involvement across two career stages. Journal of Healthcare Management, 43, 481–497.
 • Kaczor, A. i Kautsch, M. (2011). Rok 2008 – zmiana trendów inwestycyjnych w ochronie zdrowia?. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 39, s. 108. Bydgoszcz.
 • Kautsch, M. (2008). Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej podległych Województwu Dolnośląskiemu. Niepublikowany raport. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
 • Kautsch, M. i Czabanowska, K. (2011). When grass gets greener at home: Poland’s changing incentives for health professional mobility. W: M. Wismar, C.B. Maier,
 • I.A. Glinos, G. Dussault i J. Figueras (red.), Health Professional Mobility and Health System, Evidence from 17 European countries. European Observatory on Health Systems and Policies, WHO.
 • Kautsch, M. i Lewandowski, R. (2009). Stosowanie wybranych planów trwale obowiązujących w zakładach opieki zdrowotnej. W: R. Lewandowski, R. Walkowiak i M. Kautsch (red.), Współczesne wyzwania menadżerskie w ochronie zdrowia (s. 65). Olsztyn: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.
 • Khera, N., Stroobant, J., Rimhak, R.A., Gupta, R. i Davies, H. (2001). Training the ideal Hospital doctor. Medical Education, 35(10), http://dx.doi.org/110.1111/j.1365-2923.2001.01019.x, 957–966.
 • Kirkpatrick, I., Shelly, M.S., Dent, M. i Neogy, I. (2008). Towards a „productive” relationship between medicine and management: reporting from a national inquiry. International Journal of Clinical Leadership, 16(1), 27–35.
 • Kubot, Z. (2001). Status ordynatora. Prawo i Medycyna, 3(10), 76, 86.
 • Labon, M. (2001). Lekarze wobec akredytacji. Służba Zdrowia, 7–8.
 • McKee, L., Marnoch, G. i Dinnie, N. (1999). Medical Managers: Puppet Managers or Puppets? Sources of Power in Clinical Directorate’s. W: A. Mark i S. Dopson (red.), Organisational Behaviour in Health Care: The Research Agenda. Basingstoke: Macmillan, Press Ltd.
 • Ministerstwo Zdrowia. (2010). Informacja o przekształceniach własnościowych w sektorze ochrony zdrowia, przeprowadzonych decyzją jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999–2010 (wrzesień). Warszawa, s. 3.
 • Montgomery, K. (2001). Physician executives: The evolution and impact of a hybrid profession. Advances in Healthcare Management, Issue 2, 215–241.
 • Neogy, I. i Kirkpatrick, I. (2009). Medicine and management: Lessons across Europe. CIHM: University of Leeds.
 • Organization for Economic Co-operation and Development. OECD. Pozyskano z: http:// stats.oecd.org/index.aspx, (12.01.2011).
 • Royal College of Physicians. (2005). Doctors in Society: Medical Professionalism in a Changing World, London.
 • Ryć, K. i Skrzypczak, Z. (2009). Finansowanie systemu ochrony zdrowia w wybranych krajach „starej” i „nowej” Unii Europejskiej. W: R. Lewandowski i R. Walkowiak (red.), Współczesne wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia. Olsztyn: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego.
 • Spurgeon, P., Clark, J. i Ham, C. (2011). Medical Leadership: Towards cultural acceptance and the future. W: P. Spurgeon, J. Clark i C. Ham (red.), Medical Leadership: from the dark side to centre stage (s. 128–133). London: Radcliffe Publishing.
 • Thorne, M.L. (1997). Being a clinical director: First among equals or just a go-between?. Health Services Management Research, 10, 205–215.
 • Thorne, M.L. (2002). Colonizing the new world of NHS management: the shifting power of professionals. Health Services Management Research, 15, http://dx.doi.org/10.1258/0951484021912798, 14–26.
 • Twardowska, A. (2010). Pielęgniarki menedżerki. GazetaPraca.pl, 2 listopada. Pozyskano z: http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90440,8599292,Pielegniarki_menedzerki.html, (07.07.2012).
 • Twardowska, A. (2012). Dług szpitala maleje dzięki pielęgniarkom. Gazeta Wyborcza, 30 kwietnia. Pozyskano z: http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,11640825,Dlug_szpitala_maleje_dzieki_pielegniarkom.html, (07.07.2012).
 • Waring, J. i Currie, G. (2009). Managing expert knowledge: Organizational challenges and managerial futures for the UK medical profession. Organization Studies, 30(7), http://dx.doi.org/10.1177/0170840609104819, 755–778.
 • Whitfield, M., Kautsch, M. i Hind, D. (2002). TFR Report: A preliminary analysis of hospital cost and activity data UK / Poland as a feasibility for the development of a database of hospital information for hospital managers. School of Health and Related
 • Research, University of Sheffield (ScHARR). Report Series No: 4, ISBN 1 90075235 2, ScHARR.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0273a5a3-30f8-4357-9356-af410274ba65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.