Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 18 | 1(67) | 37-48

Article title

INTEGRACJA KRAJÓW NAFTA A GLOBALNY KRYZYS GOSPODARCZY

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Proces integracji gospodarczej USA, Kanady i Meksyku nabrał przyspieszenia wraz z wejściem w życie 1 stycznia 1994 roku porozumienia o wol-nym handlu NAFTA. Był to jeden z pierwszych projektów regionalnej integracji w erze globaliza-cji. Zakładano, że kraj rozwijający się, jakim był Meksyk, może odnieść korzyści przez otwarcie rynku, zniesienie barier w handlu, przepływy kapi-tału, integrację z dwoma wysoko rozwiniętymi krajami takimi jak USA i Kanada. Podpisując po-rozumienie NAFTA ówczesny prezydent Meksyku Carlos Salinas mówił, że dzięki wolnemu handlo-wi i napływowi zagranicznych inwestycji bezpo-średnich Meksyk będzie się dynamicznie rozwijał i wkrótce dołączy do „pierwszego świata” – „Mek-syk będzie eksportował towary, a nie ludzi”.

Keywords

Year

Volume

18

Issue

Pages

37-48

Physical description

Contributors

References

  • Audley J., (2003), NAFTA Promise and Reality. Lesson from Mexico for the Hemisphere, Carnegie Endowment for International Peace.
  • Blecker R. A., (2003), „The North American Economies after NAFTA”, International Journal of Political Econ-omy, University of Ottawa, Ottawa, nr 33.
  • Economic Survey of Latin America, (2006), CEPAL, Santiago de Chile.
  • MacDermontt R., (2007), „Regional Trade Agreement and Foreign Direct Investment”, North American Jour-nal of Economics and Finance, Wilfrid Laurier Univer-sity, Waterloo, nr 18, ss. 107-116.
  • Gallagher K. P., Moreno-Bird J. C., (2007), „The Dy-namism of Mexican Exports: Lost in Chinese Transla-tion?”, World Development, vol. 36, Nr 8, ss. 1365-1380.
  • Kreinin M. E., Plummer M. G., (2008), Effects on re-gional integration on FDI, Journal of Asian Economics, The Johns Hopkins University, Bologna.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-027b90a0-ae63-40b8-b8bf-c1fc827c53de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.