PL EN


2020 | 11 | 154-171
Article title

Wiersze na wolności, wieszcz na wolności. O poezji Miłosza Biedrzyckiego

Content
Title variants
EN
On the move – the poetry of Miłosz Biedrzycki
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article analyses the poetry of Miłosz Biedrzycki (MLB) as being built on the opposition to politically engaged authors from the 80s. In his case, defending the autonomy of literature does not lead to self-centred, private, authoritative, and confident narration. Biedrzycki’s lyrical subject is constantly in movement, unmasks his own activity, and proposes a vision of an open and modest identity which is fed by experience of the Other, and not constructed on the basis of common, heroical myths unable to recognise any failures
Year
Issue
11
Pages
154-171
Physical description
Contributors
 • Independent Researcher
References
 • Biedrzycki M. (1993), Gwiazdka, Fundacja “Brulionu”, Kraków-Warszawa.
 • Biedrzycki M. (1994), OO (dwa groszki), Agencja Wydawnicza Zebra, Kraków.
 • Biedrzycki M. (2007), Sofostrofa i inne wiersze, Wydawnictwo a5, Kraków.
 • Biedrzycki M. (2013), Porumb, WBPiCAK, Poznań.
 • Bielik-Robson A. (2008), Romantyzm, niedokończony projekt: eseje, Universitas, Kraków.
 • Burska L. (2012), Cytaty z życia i literatury, Universitas, Kraków.
 • Chevalier J., Gheerbrant A. (1996), Dictionnaire des symboles, Robert Laffont/Jupiter, Paris.
 • Dauksza A. (2016), Ciążąca (nie)obecność. Gombrowicz wobec wojny i Żydów, “Teksty Drugie”, 2: 211-230.
 • Eliade M. (1990), Traité d’histoire des religions, Payot, Paris.
 • Fiedorczuk J. (2010), Ekokrytyka: bardzo krótkie wprowadzenie, “Fragile”, 3: 9-10.
 • Grodziński Ł., Larek M. (2010), Łzy w oczach nie przesłonią liter, w: Jankowicz G. (red.), Trop w trop. Rozmowy z Andrzejem Sosnowskim, Biuro Literackie, Wrocław: 135-154.
 • Grupiński R., Kiec I. (1997), Niebawem spadnie błoto – czyli kilka uwag o literaturze nieprzyjemnej, Obserwator, Poznań.
 • Herbert Z. (19982), Pan Cogito, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • Kałuża A. (2010), “Wszystkie te ziemie”. Zmysłowe postrzeganie świata w wierszach Miłosza Biedrzyckiego, w: Biedrzycki M., Życie równikowe, WBPiCAK, Poznań: 204-217.
 • Klejnocki J., Sosnowski J. (1996), Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw. pokolenia “bruLionu” (1986-1996), Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Leder A. (2014), Prześniona rewolucja, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Majeran T. (1996), Natrętny refren, “Czas Kultury”, 4: 40-45.
 • O’Hara F. (20182), O krok od nich, tłum. P. Sommer, w: tegoż, O krok od nich: przekłady z poetów amerykańskich, Karakter, Kraków.
 • Pańczak M. (2017), “Antynaturalizm” Gombrowicza albo po co ekokrytyce pamięć o nowoczesności, “Przestrzenie Teorii”, 28: 221-235
 • Rekść M. (2013), Mity narodowe i ich rola w kształtowaniu polityki na przykładzie państw byłej Jugosławii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Różewicz T. (2017), Na powierzchni poematu i w środku, w: tegoż, Wybór poezji, oprac. A. Skrendo, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 537-590.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-027cdf06-6ff1-4194-ba00-f8404e0b37c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.