PL EN


2013 | 12 | 3: Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci | 63-82
Article title

Przemoc rówieśnicza. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci

Content
Title variants
EN
Peer Victimization. Results of National Survey of Child and Youth Victimization in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci dotyczące przemocy rówieśniczej. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1 005 nastolatków w wieku 11–17 lat. Z badania wynika, że 59% nastolatków doświadczyło przemocy rówieśniczej, 41% badanych doświadczyło jej w formie przemocy fizycznej, 28% zaś w formie przemocy psychicznej. Niemal co piąty badany (18%) był ofiarą napaści zbiorowej, a co dziesiąty (11%) — znęcania się, które w zasadzie nie występuje w oderwaniu od przemocy fizycznej i psychicznej. 10% nastolatków doświadczyło przemocy w związku. Napaści zbiorowej oraz przemocy fizycznej najczęściej doświadczają chłopcy, natomiast przemocy psychicznej i znęcania się młodsze nastolatki (11–14 lat).
EN
The article presents the results of National Survey of Child and Youth Victimization in Poland carried out on a representative sample of 1 005 adolescents aged 11–17 concerning peer victimization. The survey shows that 59% of teenagers have experienced bullying. 41% of respondents have experienced it in the form of physical abuse, 28% — psychological violence. Almost one in fi ve (18%) was the victim of group assault, and one in ten (11%) — bullying, which basically does not exist in isolation from the physical and psychological violence. 10% of teenagers have experienced violence on a date. Group assault and physical violence experienced by most boys, while psychological violence and abuse — the younger teenagers (11–14 years).
Contributors
  • Fundacja Dzieci Niczyje
  • Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0282f68f-3dc9-4b5b-a042-d94533f6ef98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.