PL EN


2016 | 2(5) | 5-22
Article title

Śródziemnomorska gościnność w diariuszu Anonima z 1595 roku

Authors
Title variants
EN
Mediterranean Hospitality in the Anonymous Polish Diary from the Year 1595
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Th e paper attempts to identify the concept of hospitality from the point of view of an anonymous 16-century Polish traveller and author of the report from a trip to southern Italy, Spain, and Malta (“Diariusz peregrynacji włoskiej, hiszpańskiej, portugalskiej”, 1595). Th e writer appreciates the Spanish hospitality while treating other Mediterranean nations, e.g. Italians, Turks or Jews – with reserve. The aim of the paper is to analyse the diary and to find out if the author’s opinion is really based on his experience or on some kind of national stereotypes. Moreover, the author of the paper tries to interpret the virtue of hospitality in light of religious duties, such as mercy for the poor or strangers, and to locate the author’s worldview in the culture of Christian Europe.
Keywords
Year
Volume
Pages
5-22
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza
References
 • Anonim (1925). Anonima diariusz peregrynacji włoskiej, hiszpańskiej, portugalskiej (1595). Wyd. J. Czubek. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
 • Backvis, C. (1975). Dziennik podróży Polaka po Włoszech i Hiszpanii. W: C. Backvis, Szkice o kulturze staropolskiej (s. 142–151). Oprac. A. Biernacki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Barbarzak, D. (2013a). Śladami świętych po Hiszpanii. Cuda, legendy i relikwie chrześcijańskie w polskich diariuszach podróży XVI wieku oraz ich znaczenie we współczesnej turystyce (niepublikowana praca magisterska).Poznań: Instytut Filologii Klasycznej UAM.
 • Barbarzak, D. (2013b). Sarmata w świecie hiszpańskich relikwii. Kwartalnik Sarmacki, 2 (4), 22–37.
 • Barbarzak, D. (2014). Pierwszy polski turysta w Hiszpanii? O nowożytnej relacji anonimowego peregrynanta z 1595 roku. W: G. Trafalski (red.), VADE NOBISCUM, XII. (s. 11–19). Łódź: Materiały Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŁ.
 • Barycz, H. (1955). Nieznany diariusz z podróży po Włoszech z końca XVI wieku. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 5, 69–70.
 • Barycz, H. (1977). Rewizja rewizji czyli o przedwczesnym mianowaniu jezuity Fryderyka Szembeka na autora anonimowego diariusza podróży włosko-iberyjskiej z 1595 r. Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 22, 233–242.
 • Benedyktowicz, Z. (1987). „Gość w dom, Bóg w dom” i obcy jako bogowie. Polska Sztuka Ludowa, 41 (1–4), 184–195.
 • Braudel, F. (1977). Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II. T. 2. Przeł. M. Król, M. Kwiecieńska. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie.
 • Brody, E.C. (1970). Spain and Poland In the Age of Renaissance and the Baroque. A Comparative Study. The Polish Reviev, 15 (4), s. 86–105.
 • Casson, L. (1981). Podróże w starożytnym świecie. Przeł. A. Flasińska, M. Radlińska-Kardaś, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Czornak, M., Stasiak, A.M., Wajs, D. (2015). Podróże kulturowe. Lublin: Wydawnictwo Werset.
 • Defourneaux, M. (1968). Życie codzienne w Hiszpanii w wieku Złotym. Przeł. E. Bąkowska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Dziechcińska, H. (1991). O staropolskich dziennikach podróży. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
 • Guilmartin, J.F. (1974). Gunpowder and Galleys: Changing Technology and Mediterranean Warfare at Sea in the Sixteenth Century. London: Cambridge University Press.
 • Hahn, T.F. (1935). Anonima diariusz peregrynacji włoskiej, hiszpańskiej i portugalskiej z r. 1595. Lwów: Druk A. Gojawiczyńskiego.
 • Hartleb, K. (1935). Polski Cyriak z Ankony. Nieznany peregrynant na Maltę, do Hiszpanii i Portugalii. Kwartalnik Historyczny, 49 (1), 57–58.
 • Kaczmarek, M. (1966). Wstęp. W: R. Pollak (red.), Antologia pamiętników polskich XVI wieku (s. I–XXXV). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Kieniewicz, J. (1986). Hiszpania w polskiej mitologii narodowej. Przegląd Powszechny, 103 (10), 33–49.
 • Kieniewicz, J. (2001). Hiszpania w zwierciadle polskim. Gdańsk: Novus Orbis.
 • Kucharski, A. (2007). Hiszpania i Hiszpanie w relacjach Polaków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
 • Kucharski, A. (2013). Th eatrum peregrinandi: poznawcze aspekty staropolskich podróży w epoce późnego baroku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Maciejewska, M. (1974a). Gościnność [hasło]. W: M.R. Mayenowa (red.), Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 8 (s. 58). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 • Maciejewska, M. (1974b). Gościnny [hasło]. W: M.R. Mayenowa (red.), Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 8 (s. 58–59). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 • Magnuszewski, W. (1974). O autorze Dzienników podróży po Włoszech, Malcie, Hiszpanii i Portugalii w 1595 r. Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 19, 187–206.
 • Makowiecka, G. (1984). Po drogach polsko-hiszpańskich. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Mączak, A. (1984). Peregrynacje, wojaże, turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik.
 • Mączak, A. (1980). Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Niewiara, A. (2009). Kształty polskiej tożsamości. Potoczny dyskurs narodowy w perspektywie etnolingwistycznej (XVI–XIX w.). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Niewiara, A. (2000). Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI–XIX w. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Ossowska, K. (2014). Pierwsze opisy podróży Polaków do Ziemi Świętej – wprowadzenie do badań w ujęciu geopoetyki. Meluzyna, 1 (1), 22–33.
 • Pisarek, A. (2016). Gościnność polska. O kulturowych konkretyzacjach idei. Katowice: Wydawnictwo grupakulturalna.pl.
 • Pytel, J.K. (1990). Gościnność w Biblii. Studium źródłowo-porównawcze. Poznań: Wydawnictwo św. Wojciecha.
 • Sajkowski, A. (1979). Droga do Composteli albo sto lat podróży Polaków do Hiszpanii. Acta Universitatis Nicolai Copernici, C, 115–131.
 • Sajkowski, A. (1964). Nad staropolskimi pamiętnikami. Poznań: UAM.
 • Tazbir, J. (1967). Staropolskie opinie o Hiszpanach. Przegląd Historyczny, 58 (4), 605–620.
 • Wójcik, Z. (1968), Dzikie Pola w ogniu. O Kozaczyźnie w dawnej Rzeczypospolitej. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Wyrzykowska, M. (2007). XVI-, XVII- i XVIII-wieczne pamiętniki i diariusze polskiej szlachty jako świadectwo mentalności artystycznej. Quart, 2 (4), 40–55.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0286af89-3e94-4c07-950b-8d3a44a37fb7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.