PL EN


2020 | 74 | 4 (331) | 31-40
Article title

Co zrobić z zachodnimi uniwersalizmami? Rozważania wokół zwrotu dekolonialnego

Title variants
What Is to Be Done with Western Universalisms? Thinking Through the Decolonial Turn
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Santiago Castro-Gómez stawia pytanie o związki i napięcia między teorią dekolonialną a uniwersalizmem. Polemizuje z częstym w Ameryce Łacińskiej poglądem, wedle którego podstawowym celem teorii krytycznej i dekolonizacji nauk społecznych, sztuki i filozofii miałoby być odrzucenie wszelkich roszczeń do uniwersalności, jako że uniwersalizm jest ideologią przynależną do lokalnej europejskiej historii, a przenoszenie jej na inne obszary kulturowe pociąga za sobą reprodukowanie gestu kolonialnego. Wprost przeciwnie: dla Castro-Gómeza polityka emancypacyjna nie może obejść się bez uniwersalizacji interesów.
EN
Santiago Castro-Gómez poses questions concerning relations and tension between the decolonial theory and universalism. In doing so he polemicizes with the view, frequent in Latin America, maintaining that the fundamental objective of the critical theory and the decolonisation of social sciences, art, and philosophy was to consist of a rejection of all claims to universality, since universalism is an ideology belonging to local European history, and its transference to other cultural domains results in a reproduction of the colonial gesture. On the contrary: according to Castro-Gómez the emancipation policy cannot do without a universalisation of interests.
Keywords
Year
Volume
74
Issue
Pages
31-40
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-028941ca-442b-4335-8541-0084d90cc089
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.