Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2 | 2 | 33-38

Article title

Szkolne serwisy internetowe w obszarze transformacji społeczeństwa informacyjnego

Authors

Content

Title variants

EN
School Internet services in the area of information society transformation

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Idea budowy europejskiego społeczeństwa informacyjnego została ujęta w projekcie Strategii Lizbońskiej. Strategia ta określa szczególny wpływ reform sfery edukacji na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Problematyka pożądanych zmian w edukacji została uszczegółowiona w badaniach własnych do diagnozy treści szkolnych serwisów informacyjnych na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego. Wyniki badań są ewaluacją serwisów WWW w postaci rankingu ukazującego zaangażowanie szkół w realizację idei Strategii Lizbońskiej. Szkolne serwisy informacyjne w badanym regionie spełniają zaledwie podstawowe założenia przyjętej strategii. Wymagają dalszej pracy i rozwoju w celu pełniejszego przystosowania ich do wyzwań stawianych współczesnym społeczeństwom informacyjnym.
EN
The idea of building European information society was presented in the Lisbon Strategy project. The strategy identifies the special impact of educational reforms on the development of information society. The issues concerning desirable changes in education was specified in one’s own research studies for diagnosing the content of school information services in Zagłębie Dąbrowskie area. The research findings constitute the evaluation of WWW services in the form of ranking indicating involvement of schools in implementation of the Lisbon Strategy idea. The school information services in the examined region meet merely the basic objectives of the assumed strategy. They require further work and development with the purpose of their full adoption to challenges posed before contemporary information society.

Year

Volume

2

Issue

2

Pages

33-38

Physical description

Dates

published
2011

Contributors

References

  • HTTP (2010), Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w UE, http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl
  • Janczyk J. (2010), Netykieta w środowisku nauczycieli przedmiotów informatycznych [w:] Historia,instytucjonalizacja i perspektywy kształcenia nauczycieli na Śląsku – Jubileusz 80-lecia, red. S. Juszczyk, D. Morańska, Katowice.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-9069

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-028e2722-89e6-4652-adac-796b9ced0985
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.