Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 156 | 127-135

Article title

Model zatrudnienia w korporacji spółdzielczej Mondragon

Authors

Content

Title variants

EN
Model of Employment in Mondragon Corporation - a Basic Meaning and the Resistance to the Crisis

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In conditions of diverging from the model of the permanent employment we can find in the Spanish economy a successfully operating cooperative corporation Mondragón. - even in the period of economic recession. One of the main goals the corporation aspires to achieve, besides the maximization of the profit, is rising the level of the job security and creating new places of employment. The article discusses the most important characteristics of the model of employment in Mondragon Cooperation. In the article a hypothesis was constructed that solutions in the employment accepted in the Basque cooperative corporation support the rise of level of the job security even in the period of an economic crisis. In the result of conducted research the assumption was confirmed.

Year

Volume

156

Pages

127-135

Physical description

Contributors

author

References

 • Z. Sekuła: Planowanie zatrudnienia. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 64.
 • A. Jerzewska: Perspektywy japońskiego modelu zarządzania zasobami ludzkimi. Krytyczna ocena Trzech Świętych Skarbów. Koło Naukowe Kultury Orientu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, s. 1-5.
 • M.A. Whitehill: Japanese Management. Tradition and Transition. Routledge, London 1991, s. 131-133, 171-189.
 • M.E. Porter, H. Takeuchi, M. Sakakibara: Can Japan Compete? Basic Books, New York 2000, s. 72.
 • J. Marek: Pozyskiwanie i dobór personelu. Kształtowanie zatrudnienia w organizacji. Difin, Warszawa 2008, s. 11-27.
 • S.G. Kozłowski: Systemy ekonomiczne. UMCS, Lublin 2005, s. 200.
 • M. Kozłowski: Polityka edukacyjna a strategia rozwoju spółdzielni Mondragon. W: Marketing sektorowy w teorii i praktyce współczesnej organizacji. Red. A. Piotrkowska-Piątek. WSEiP, Kielce 2009, s. 197-214.
 • G. MacLeod: From Mondragon to America: Experiments in Community Economic Development. University College of Cape Breton Press, Nova Scotia 1997, s. 12.
 • I. Basterretxea, E. Albizu: Management Training as a Source of Perceived Competitive Advantage: The Mondragon Cooperative Group Case. "Economic and Industrial Democracy" 2011, No. 3, s. 199-222.
 • Ch. Clamp: The Evolution of Management in the Mondragon Cooperatives. W: Mapping Co-operative Studies in the New Millennium. University of Victoria, Victoria 2003, s. 24. www.community-wealth.org (15.09.2012).
 • R. Mathews: Mondragón i globalny kryzys gospodarczy. (12.03.2012). www.dystrybucjonizm.pl (10.09.2012).
 • J. Birchall, L.H. Ketilson: Resilience of the Cooperative Business Model in Times of Crisis. International Labour Organization, Genewa 2009.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-028ea1f8-7065-43c9-a2ce-075a6dbf9506
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.