PL EN


2014 | 36 | 5-21
Article title

Determinanty wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy - przykład gospodarki turystycznej

Content
Title variants
EN
Determinants of Employer Image: A Case of the Tourism Industry
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Umacnianie pozycji rynkowej współczesnego przedsiębiorstwa wymaga pozyskania kompetentnych i zaangażowanych pracowników, którzy umożliwią sprawne osiąganie krótko- i długoterminowych celów. Możliwości rekrutacji odpowiednich kadr i utrzymania stabilności załogi zależą od atrakcyjności firmy na rynku pracy. Celem artykułu jest określenie wizerunku przedsiębiorstw turystycznych jako pracodawców oraz identyfikacja determinant zróżnicowania postrzegania atrakcyjności pracy w turystyce. Dzięki badaniom pierwotnym przeprowadzonym na grupie 351 studentów w Poznaniu wykazano, że w opinii potencjalnych pracobiorców podmioty gospodarki turystycznej nie są w stanie spełnić ich oczekiwań jako pracodawcy w żadnym z badanych aspektów. Stwierdzono także, że wizerunek pracodawców w turystyce zależy od czynników indywidualnych i organizacyjnych, przy czym czynniki organizacyjne są źródłem silniejszego zróżnicowania.
EN
In today’s, characterised by increasingly fierce competition economy, employees are focal to the process of tourism service brand building. If companies wish to gain a competitive advantage through attracting and retaining the best available human capital, they should engage in the process of placing an image of being a great place to work in the minds of current and potential hires. The objective of the paper is to analyse the dimensions of the company employment image in the tourism industry and to identify factors which influence the perception of the tourism organisation attractiveness as a workplace by potential employees. The study was conducted on the group of 351 students in Poznan. Research revealed that potential employees do not believe that careers in tourism will offer them values they find important. It was also found that tourism company employment image is affected by individual and organisational factors, the latter having more predictive power.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-028f06cc-fea2-4235-a8c5-2cff15ce294d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.