Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 1(9) | 183-192

Article title

Przejawy imitacyjności w systemie gramatycznym polskiego języka migowego

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Imitative aspects of grammatical system in Polish Sign Language

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article deals with iconicity in grammatical system of Polish Sign Language. The iconicity is de-fined as a feature of a reference of a sign and the author observes that in sign languages it appears not only on lexical level but on phonological, morphonological and syntactic levels as well. Iconicity is also treated as an important factor in the process of denotation in Polish Sign Language. It is the first study concerning these problems so it just sketches the area of the research which needs more detailed exploration.

Keywords

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski, Warszawa

References

 • BATTISON R., 1979, Phonological delection in ASL, „Sign Language Studies” nr 5, s. 1−19.
 • BUCZYŃSKA-GAREWICZ H., 1994, Semiotyka Peirce’a, Warszawa.
 • FABISIAK S. (2009), Ikoniczność znaku w Polskim Języku Migowym, Warszawa (niepublikowana praca magisterska).
 • FABISIAK S. (w druku), Imitacyjność w Polskim Języku Migowym, „Poradnik Językowy”.
 • GRZESIAK I., 2007, Strukturalna klasyfikacja i systematyzacja znaków Polskiego Języka Migowego dla potrzeb leksykografii dwujęzycznej, Olsztyn.
 • GRZESIAK I., CHRZANOWSKA M., 2007, O znakach kierunkowych w Polskim Języku Migowym, [w:] I. Grzesiak (red.) Język migowy we współczesnym szkolnictwie w Polsce i na świecie. Materiały konferencyjne. Sympozjum naukowe w Malborku 31.03.2007, Malbork, s. 46−51.
 • KLIMA E., BELLUGI U., 1979, The Structure of Language, Cambridge.
 • LIDDELL S. K., 1980, American Sign Language Syntax, The Hague – Paris – New York.
 • MIKULSKA D., 2003, Elementy niemanualne w słowniku i tekście Polskiego Języka Migowego, [w:] M. Świdziński, T. Gałkowski, Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszących, Warszawa, s. 79−98
 • MROZIK M., 2003, Wstępne uwagi o morfologii Polskiego Języka Migowego, [w:] M. Świdziński, T. Gałkowski, Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszących, Warszawa, s. 59−78.
 • PERLIN J., SZCZEPANKOWSKI B., 1992, Polski Język Migowy. Opis lingwistyczny, Warszawa.
 • STOKOE W., 2005, Sign Language Structure: An Outline of the Visual Communication Systems of the American Deaf, “Journal of Deaf Studies and Deaf Education” 10, nr 1, s. 3−37.
 • TAUB S. F., 2001, Language from the Body. Iconicity and Meatphor in American Sign Language, Cambridge.
 • TOMASZEWSKI P., 2004, Polski Język Migowy – mity i fakty, „Poradnik Językowy” z. 6, s. 59−72.
 • TOMASZEWSKI P., ROSIK P., 2002, Czy Polski Język Migowy jest prawdziwym językiem? [w:] Z. Tarkowski, G. Jastrzębowska (red.), Człowiek wobec ograniczeń. Niepełnosprawność, komunikacja, terapia, Lublin, s. 133−165.
 • TWARDOWSKA E. (red.), 2008, Stan badań nad Polskim Językiem Migowym, Łódź

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-029ac5ab-60b6-45fa-a912-975d9adb7452
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.