PL EN


2010 | 1(9) | 183-192
Article title

Przejawy imitacyjności w systemie gramatycznym polskiego języka migowego

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Imitative aspects of grammatical system in Polish Sign Language
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article deals with iconicity in grammatical system of Polish Sign Language. The iconicity is de-fined as a feature of a reference of a sign and the author observes that in sign languages it appears not only on lexical level but on phonological, morphonological and syntactic levels as well. Iconicity is also treated as an important factor in the process of denotation in Polish Sign Language. It is the first study concerning these problems so it just sketches the area of the research which needs more detailed exploration.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Warszawa
References
 • BATTISON R., 1979, Phonological delection in ASL, „Sign Language Studies” nr 5, s. 1−19.
 • BUCZYŃSKA-GAREWICZ H., 1994, Semiotyka Peirce’a, Warszawa.
 • FABISIAK S. (2009), Ikoniczność znaku w Polskim Języku Migowym, Warszawa (niepublikowana praca magisterska).
 • FABISIAK S. (w druku), Imitacyjność w Polskim Języku Migowym, „Poradnik Językowy”.
 • GRZESIAK I., 2007, Strukturalna klasyfikacja i systematyzacja znaków Polskiego Języka Migowego dla potrzeb leksykografii dwujęzycznej, Olsztyn.
 • GRZESIAK I., CHRZANOWSKA M., 2007, O znakach kierunkowych w Polskim Języku Migowym, [w:] I. Grzesiak (red.) Język migowy we współczesnym szkolnictwie w Polsce i na świecie. Materiały konferencyjne. Sympozjum naukowe w Malborku 31.03.2007, Malbork, s. 46−51.
 • KLIMA E., BELLUGI U., 1979, The Structure of Language, Cambridge.
 • LIDDELL S. K., 1980, American Sign Language Syntax, The Hague – Paris – New York.
 • MIKULSKA D., 2003, Elementy niemanualne w słowniku i tekście Polskiego Języka Migowego, [w:] M. Świdziński, T. Gałkowski, Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszących, Warszawa, s. 79−98
 • MROZIK M., 2003, Wstępne uwagi o morfologii Polskiego Języka Migowego, [w:] M. Świdziński, T. Gałkowski, Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszących, Warszawa, s. 59−78.
 • PERLIN J., SZCZEPANKOWSKI B., 1992, Polski Język Migowy. Opis lingwistyczny, Warszawa.
 • STOKOE W., 2005, Sign Language Structure: An Outline of the Visual Communication Systems of the American Deaf, “Journal of Deaf Studies and Deaf Education” 10, nr 1, s. 3−37.
 • TAUB S. F., 2001, Language from the Body. Iconicity and Meatphor in American Sign Language, Cambridge.
 • TOMASZEWSKI P., 2004, Polski Język Migowy – mity i fakty, „Poradnik Językowy” z. 6, s. 59−72.
 • TOMASZEWSKI P., ROSIK P., 2002, Czy Polski Język Migowy jest prawdziwym językiem? [w:] Z. Tarkowski, G. Jastrzębowska (red.), Człowiek wobec ograniczeń. Niepełnosprawność, komunikacja, terapia, Lublin, s. 133−165.
 • TWARDOWSKA E. (red.), 2008, Stan badań nad Polskim Językiem Migowym, Łódź
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-029ac5ab-60b6-45fa-a912-975d9adb7452
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.