PL EN


Journal
2013 | 6 | 37-52
Article title

Problem tożsamości mniejszości narodowych w perspektywie współczesnej filozofii polityki

Authors
Content
Title variants
EN
The problem of national minorities` identity in relations to the contemporary political philosophy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tożsamość to ważna kategoria polityki, która dotyczy nie tylko jednostek, ale również narodów. W tym kontekście ważnym problemem jest tożsamość mniejszości narodowych, na którą wpływ mają ogólne tendencje zachodzące we współczesnej kulturze. W artykule autor podejmuje próbę analizy podstaw filozoficznych i kulturoznawczych tożsamości mniejszości narodowych w świetle współczesnych procesów ważnych dla filozofii polityki. Odnosi się do takich zagadnień jak: tożsamość kulturowa a globalizacja; zjawiska upolitycznienia tożsamości w kontekście pamięci narodowej; tożsamości Innego/Obcego, multikulturalizmu jako często realizowanego projektu filozoficznego w ramach polityki wielokulturowości.
EN
Identity is an important political category which refers both to individuals and nations. In this field national minorities’ identity is a crucial problem which is influenced by general trends present in the contemporary culture. In this article the author tries to analyse philosophical and cultural basis of minorities’ identities in reference to contemporary processes crucial to the philosophy of politics. The article touches upon such problems as: cultural identity vs. globalisation, the phenomenon of politicizing the identity in relation to national remembrance, the identity of the ‘Other’, and multiculturalism.
Journal
Year
Issue
6
Pages
37-52
Physical description
Artykuł
Dates
published
2013-10-10
Contributors
  • Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska” w Ostrogu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3109
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02a4b29e-fd34-4d35-9007-264d5a586bfa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.