Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 233 | 93-105

Article title

Outplacement w praktyce lubuskich przedsiębiorstw

Content

Title variants

EN
Outplacement in practice of enterprises of lubusz region

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Negatywne konsekwencje spowolnienia gospodarczego zapoczątkowanego w 2008 r. w USA dotknęły wiele krajów, w tym Polskę. W wielu przedsiębiorstwach niezbędne stało się przeprowadzenie zwolnień, a te, jeśli były realizowane w nieetyczny sposób, nasilały procesy dysfunkcjonalne w firmach. W artykule zaprezentowano przykłady działań z zakresu outplacement, które mogą podjąć pracodawcy, aby ograniczać te negatywne zjawiska. Przedstawiono też wyniki badań zrealizowanych wśród Lubuszan zwolnionych z pracy w latach 2008-2014. Wskazano m.in. działania pomocowe, z których skorzystali respondenci, i te, z których chcieliby skorzystać, ale nie mieli takiej możliwości.
EN
Negative consequences of the economic downturn started in 2008 in the USA affected many countries, including Poland. In many organizations, it was necessary to carry out redundancies, and these ones, if they were implemented in unethical way, usually intensified dysfunctional processes within the company. The paper presents examples of outplacement activities which can be taken by employers to limit these negative effects. It also shows results of empirical studies carried out among workers of the Lubusz region, who were made redundant in 2008-2014. There were indicated, e.g. the activities, which benefited respondents and those ones, which they would like to use, but did not have such an option.

Year

Volume

233

Pages

93-105

Physical description

Contributors

References

 • Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl (dostęp: 24.07.2014).
 • Franz H. (1996), Zarządzanie kryzysowe, Poltext, Warszawa.
 • GUS (2010, 2012a), Rocznik statystyczny, Warszawa.
 • GUS (2012b), Pracujący w gospodarce narodowej w 2012r., Warszawa.
 • Majewska A. (2010), Outplacement w opinii pomorskich pracodawców, http://www.rzecz pospolita.pl/pliki/dodatki_tematyczne/wsparcie.pdf (dostęp: 25.07.2014).
 • Makowski K., red. (2001), Zarządzanie pracownikami, Poltext, Warszawa.
 • Outplacement oczami pracowników – wyniki badania, 2009, http://hrstandard.pl/2009/09/03/outplacement-oczami-pracownikow-wyniki-badania/ (dostęp: 25.07.2014).
 • Religa J., Kicior A. (2010), Outplacement jako wyspecjalizowana usługa doradcza w kontekście polskich uwarunkowań prawnych, społecznych i ekonomicznych, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 2.
 • Schwan K., Seipel K. (1997), Marketing kadrowy, C.H. Beck, Warszawa.
 • Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, StatSoft, Kraków.
 • Stankiewicz J., Bortnowska H. (2007), Zarządzanie procesem derekrutacji pracowników poprzez outplacement a sukces organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 1, Sopot.
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (2009), Raport o sytuacji banków w 2008 r., http://www.knf.gov.pl/Images/Raport_banki_2008_tcm75-10241.pdf (dostęp: 11.11.2014).
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (2011), Raport o sytuacji banków w 2010 r.,http://www.knf.gov.pl/Images/Banki_2010_tcm75-26414.pdf (dostęp: 11.11.2014).
 • [www 1] www.ewaluacja.gov.pl/wyniki/documents/6_052.pdf (dostęp: 12.10.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02a70d5d-23cf-4de0-8226-7ed128ebed34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.